VILLAMOSENERGIA-TÁROLÓ ARCHITEKTÚRA RENDSZERSZINTŰ INTEGRÁCIÓJA ÉS INNOVATÍV ALKALMAZÁSI MODELLJE


A pályázat

Az ALTEO csoport tagjaként a Sinergy Kft. (ALTEO) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) által Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása – VÁLLALATI KFI_16 címen és tárgyban meghirdetett programra 2017. február 15-én Villamosenergia-tároló architektúra rendszerszintű integrációja és innovatív alkalmazási modellje címmel pályázatot nyújtott be. Az NKFI Hivatal 2017. június 8-án hozott döntése értelmében az ALTEO 499.992.750,- Ft összegű, visszatérítési kötelezettség nélküli támogatást nyert, melynek felhasználásra Támogatási Szerződést kötött.

Az ALTEO a nyertes K+F+I pályázat keretében egy öt részfeladatból álló kutatás-fejlesztési programot (Projekt) valósít meg. A Projektet az ALTEO alapvetően saját humán erőforrás állományára építve, saját kutató- és segédszemélyzettel viszi végig, azaz a projekt fejlesztése és fenntartása a új munkavállalók alkalmazásával és a meglévő munkavállalók munkakörének bővítésével, átszervezésével, átgondolásával valósul meg.

A támogatott program keretein belül létrejött projekt, amely a magyar villamosenergia-rendszer támogatásán túl az időjárásfüggő energiaforrások (jellemzően szél- és naperőművek) hasznosításának tervezhetőbbé tételére fókuszál, összesen 1,1 milliárd forintból valósul meg. A teljes K+F program eredményeként egy olyan – hazánkban és a régióban is egyedülállóan nagy diverzitású intelligens és autonóm – rendszer jön létre, mely a termelési és piaci szinergiák kihasználási lehetőségén túl pozitív hatást gyakorol a magyar villamosenergia-rendszerre és több dimenzióban is képes megjelenni a rendszerszintű szolgáltatások piacán, több szinten képes részt venni a szabályozásban.


Az öt részfeladat


  • Szabályozó Központ (virtuális erőmű) vezérlésének fejlesztése

Az ALTEO által működtetett szabályozási központ (Szabályozási Központ) jelenlegi irányítástechnikai rendszerét lecseréli egy korszerűbb, megbízhatóbb és nem utolsó sorban a projekt megvalósításához szükséges bővítéseket lehetővé tevő technológiára.

  • A jelen anyag fő tárgya: akkumulátoros villamosenergia-tároló rendszer létesítése, integrációja, működésének optimálása, elemzése

Az akkumulátoros energiatárolással, megújuló energiaforrásokkal és szabályozó központok segítségével történő komplex energetikai szolgáltatási rendszerek egy fokozatosan fejlődő iparági szegmens, amelyben jelentős potenciál rejlik, azonban ennek hatékony és rentábilis kiaknázásához még rengeteg adat, tapasztalat szükséges. A technológia felhasználási köre széles spektrumot fed le pl.: csúcsok kiegyenlítése, megújulók termelésének „simítása”, frekvenciaszabályozás és ezekhez minden esetben eltérő igénybevétel (ki- be tárolási ciklusok száma, kisütés mértéke…) tartozik és ezért értelemszerűen eltérő műszaki specifikáció és üzemeltetési stratégia az optimális. Elemzéseink alapján egy 4 MWh kapacitású és 6 MW teljesítményű villamosenergia-tároló rendszer telepítése volt célszerű, mivel ez a telep kellő kapacitással és teljesítménnyel is rendelkezik ahhoz, hogy a magyar villamosenergia-rendszerben részt tudjon venni rendszerszintű szolgáltatások nyújtásában (közvetlenül: primer szabályozás, a Szabályozási Központon keresztül közvetve: Szekunder Szabályozás) és e mellett rendelkezik megfelelő kapacitással is, hogy az élettartamát befolyásoló üzemviteli tényezők hatása is megfigyelhető legyen. A megvalósítás helyszíne az ALTEO zuglói fűtőerőműve.

  • Villamosenergia-alapú hőtermelő berendezés létesítése, integrációja, működésének elemzése, optimálása

A projekt keretében úttörő módon a hőtermelés bevonása kerül a rendszerszintű szolgáltatások piacán keresztül a magyar villamosenergia-rendszer szabályozásába.

  • Időjárásfüggő villamosenergia-termelő egységek (szélturbinák) szabályozhatóvá tétele, szabályozó központi integrációja, a rendszer működésének/működtetésének elemzése, optimálása

Jelenleg két – a társaságcsoport tulajdonában álló – szélturbina szabályozó központba integrálását (Magyarországon először!), illetve a jelen projekt keretében megvalósuló architektúrában történő működésének, működtetésének mérését, elemzését, optimálását, illetve a szabályozó központtal történő együttműködés elemzését, fejlesztését valósítottuk meg. A részfeladat keretei között a szélturbinák piaci működéséhez elengedhetetlen (akár csatlakoznak a Szabályozó Központhoz, akár nem), a szabályozhatóság megteremtéséhez szükséges lokális infrastruktúra épül meg.

  • Rendszerállapot előrejelző algoritmus fejlesztése és implementálása

A részfeladat célja, hogy egy olyan algoritmus kifejlesztése, amelynek segítségével az országos villamosenergia-rendszer szabályozási igényeit a jelenleginél sokkal pontosabban tudjuk becsülni rövidtávon előre jelezni.

Energiában gondolkodunk.