Az ALTEO egy fenntarthatóan működő vállalat , amely tulajdonság komoly piaci potenciált biztosít a társaság számára, hiszen ezáltal több olyan területen tud megjelenni, amely növeli a vállalat értékét, ezáltal pedig a részvényesi értéket is.

ALTEO Fenntarthatóság

Az energetikai termelői portfólió kialakításakor és fejlesztése során hangsúlyos helyet kapnak az alternatív- és megújuló energiaforrások hasznosítására épülő egységek, valamint a nagy hatásfokú szénhidrogén-tüzelésű kapcsolt energiatermelő rendszerek is, miközben lehetővé teszi egy vevőközpontú és rugalmas energiakereskedelmi üzletág építését. Mindezek mellett segíti partnerei hatékony energiagazdálkodását annak érdekében, hogy a működésükkel járó környezetterhelést és energiaköltségeiket is minimalizálják, a gazdaságosan hasznosítható megújuló energiaforrásokat pedig maximálisan kihasználják.

Erőművi portfóliónkat a Szabályozási Központunk vezérli. Portfóliónk diverzifikált technológiailag, hiszen szél, nap, víz, depónia és biogáz, valamint szénhidrogén tüzelésű energiatermelő egységekből áll. Különösen ez utóbbiakkal -a nagy hatásfokú, könnyen és rugalmasan szabályozható energetikai rendszerekkel, valamint az ugyancsak általa vezérelt két villamosenergia tárolónkkal-, Szabályozási Központunk olyan aktív résztvevője a magyar kiegyenlítő energia és kapacitás piacnak, melyre támaszkodva a piac a megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművek terjedésével megnövekedett kiegyenlítő energia iránti igényeket hosszútávon ki tudja elégíteni. Tevékenységével Szabályozási Központunk hozzájárul az ország megújuló erőművei villamosenergia rendszerbe való minél zökkenőmentesebb és költséghatékonyabb integrálhatóságához és ezáltal az időjárás függő megújuló energiaforráson alapuló energiatermelés hazai elterjedéséhez.

Szabályozási Központunk 2020-ban indította el külső partnereknek energiatermelés menedzsment és menetrendezési szolgáltatását, amely különösen az időjárás függő megújuló energiaforrásokat hasznosító erőműveknek nyújt jelentős támogatást a termelésükhöz szükséges menetrendezésben és kiegyenlítő energia költségeik csökkentésében, tervezhetőségében. www.sinergy.hu/hu

Célunk, egy olyan meghatározó energetikai szolgáltatóvá válni, aki az energiakereskedelem, a decentralizált energiatermelés és a hatékony energiagazdálkodás optimális alkalmazásával fogyasztói részére fenntartható energiaellátást, részvényeseinek pedig megfelelő hozamot biztosít.

Az ALTEO Csoport működését a múltban, valamint fejlesztéseit és beruházásait a jövőben az alábbi három kritérium szerint végzi.

  1. A megbízható energiaellátás kulcsfontosságú annak érdekében, hogy megbecsült szolgáltatók lehessünk.
  2. Az energiahatékonyság biztosítja, hogy szolgáltatásaink gazdaságosan, és lehetőleg alacsony környezeti terheléssel valósuljanak meg.
  3. Klímatudatosságunk a jövő nemzedékeket érintő felelősséget támogatja, ami túlmutat a környezeti ártalmak csökkentésén.

Az új stratégia a jelenlegi üzleti tevékenységek kiterjesztését, valamint a fókuszterületek újragondolását célozza meg az eredményesség növelése érdekében. A vállalati stratégia célja továbbá, hogy hozzásegítse az ALTEO-t piaci helyzetének megerősítéséhez, valamint új piacok szerzéséhez, illetve, hogy kielégítse az ügyfelek fokozódó igényét a decentralizált, egyedi igényeikre optimalizált ipari energetikai szolgáltatások iránt.

Energiában gondolkodunk.

FacebookTwitterLinkedIn