A megtermelt energia környezetre gyakorolt hatását a lehető legkisebbre szorítjuk le.

Szabó Beatrix Fenntarthatósági és EBK igazgató


Kiemelt figyelmet fordítunk a telephelyek környezetvédelmi és biztonságtechnikai teljesítményére. A kimagasló környezetvédelmi teljesítmény nem áll meg a vonatkozó hazai és uniós környezetvédelmi előírások betartásánál: azt is jelenti, hogy az általunk termelt energia környezetre gyakorolt hatását a lehető legkisebb szinten tartsuk.

Munkahelyi biztonságban a hazai energiatermelőszektor viszonylatában is kiemelkedő teljesítményt nyújtottunk, hiszen telephelyeinken nem történt súlyos munkabaleset, munkavállalóink minden nap biztonságban térnek haza a családjukhoz. A környezetvédelmi és biztonságtechnikai teljesítményünkre a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordítunk, megőrizve ezzel a fenntartható üzemelés alapvető feltételeit.

Az ALTEO alapértéke a biztonság. Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai tevékenységeket közösen kezeljük az Integrált Irányítási rendszerrel, a fenntarthatósággal. Minden telephelyen a helyi vezetők felelősek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításáért. Célunk az EBK feladatok egységes rendszerszemléletben kezelése, a technológiáinkból és az üzemeltetési tevékenységünkből származó kockázatok minimálisra szorítása, az ehhez szükséges intézkedések költséghatékony végrehajtása, a jogszabályi előírások teljesítése mellett. Kiemelt fontosságú a munkabalesetek, fokozott expozíciók és foglalkozási megbetegedések, tűzesetek megelőzése, a munkahelyi biztonság és egészségvédelemben közreműködők hatékony együttműködése.

Alapvető biztonsági célunk a munkabalesetek megelőzése és preventív foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítása. Munkavédelmi bizottságot működtetünk, amely részt vesz az ALTEO munkavédelmi tevékenységében, valamint azon döntések előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára. Ezáltal a munkavállalókat a vállalati EBK stratégia kialakításába is bevonjuk.

Kiemelt figyelmet fordítunk a telephelyeinken munkát végzők egészségére és biztonságára is, és elvárjuk az alapelveinknek való megfelelést.

Bővebben: EBK követelmények


Energiában gondolkodunk.

FacebookTwitterLinkedIn