Szabályozási Központ

Az ALTEO csoport Magyarország azon kevés vállalata közé tartozik, amely rendelkezik saját Szabályozó Központtal


Mit is foglal magában ez a fogalom?

A Szabályozó Központ egy olyan műszaki megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a több kisebb önálló termelő egység összevonva egy nagy erőműként jelenjen meg a villamosenergia- és a rendszerszintű szolgáltatások piacán, így egy rendkívül hatékony, rugalmas, gazdaságos, a XXI. század kihívásainak és elvárásainak is megfelelő energiatermelési technológiát megvalósítva.

Az energiatermelés ezen formájában is úttörő szerepet tölt be az ALTEO csoport, melynek Szabályozási Központja 2013 végén jött létre, közel 40 MW beépített kapacitással. A működés közel négy éve alatt méretét tekintve is tovább nőtt a szabályozó központ, valamint a működés során szerzett tapasztalatoknak köszönhetően, egy sokkal kiegyensúlyozottabb, kevesebb üzemeltetési- és üzleti kockázattal járó, profitcentrikus és vevőorientált kereskedelmi modellt sikerült létrehoznia és fenntartható pályára állítania a vállalatnak. Az alábbi alappilléreken alapuló üzletmenetnek köszönhetően az ALTEO csoport szabályozó központja 2015-ben elnyerte a Magyar Kapcsolt Energia Társaság által meghirdetett „Az Év Szabályozóközpontja” címet.

1. ábra: Az üzleti konstrukció hat alappillére

Az ALTEO csoport küldetése a vevők igényeihez alakított, magas hozzáadott értékű és minőségű Szabályozási Központ szolgáltatás nyújtása, aminek érdekében egy olyan komplex rendszert üzemeltet és fejleszt, amely az eddig önálló piaci szereplőket képes integrálni jelentősen növelve ezzel az egyes partnerek és a rendszer teljes hatékonyságát és jövedelmezőségét.

2. Ábra, Szabályozási Központhoz kapcsolódó szolgáltatások

Az ALTEO csoport elkötelezett a fenntartható és gazdaságos energiatermelés iránt, melynek egyik legfőbb pillére a Szabályozási Központ, amely rugalmas, innovatív megoldásainak köszönhetően hosszú távon is fenntartható, gazdaságos üzleti lehetőséget nyújt a vállalatcsoport és partnerei részére.

A villamosenergia-nagykereskedelmi piacon az ALTEO Group nemzetközi és belföldi partnerekkel kötött, keretszerződéseken alapuló, hosszú és rövid távú adásvételi szerződésekkel rendelkezik. Társaságunknak lehetősége van bel- és külföldi tőzsdéken történő értékesítésre, illetve vásárlásra is. A vállalatcsoport kapcsolatrendszere, értékesítési, illetve beszerzési csatornái 2008 óta folyamatosan bővülnek.

Energiában gondolkodunk.

FacebookTwitterLinkedIn