Visszaélések bejelentése (whistleblowing)

Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2019/1937 Irányelve alapján az ALTEO Nyrt. biztosítja a belső és külső bejelentési rendszert.

 ALTEO munkavállaló a bejelentéssel fordulhat

 • közvetlenül a vezetőjéhez,
 • a compliance menedzserhez,
ALTEO munkavállaló és az üzleti partner bejelentést tehet
 • – postai levélben a 1033 Budapest, Kórház utca 6-12. címen,
 • – telefonon az ALTEO Csoport etikai vonalán +36 1 236-8055 (munkaidőben hétfőn és szerdán délután 14:00-17:00 között),
 • – e-mailben az etika@alteo.hu címre,
 • – a honlapon keresztül – bejelentő rendszeren
 • – a Compliance Szervezethez compliance@alteo.hu e-mail címen.

A bejelentések akár névtelenül is tehetők az internetes bejelentő rendszeren, e-mailen keresztül, amely az év 365 napján, heti 7 napon és napi 24 órán keresztül elérhető. Amennyiben a vizsgálat megkezdődött, de két hónapon belül nem fejeződött be, a bejelentő és a bejelentett e-mailben értesítést kap a vizsgálat lezárásának várható idejéről.

A bejelentést tevőket semmilyen megtorlás vagy hátrány nem érheti, még akkor sem, ha jóhiszemű bejelentésüket követően nem derül fény törvénytelenségre vagy szabályszegésre.

   Kérjük válassza ki a fát.  Etikai Kódex

  Az ALTEO Group 2016 elején adta ki a vállalat csoport etikai kódexét, valamint anonim, 7/24 online bejelentő felületet és telefonon „forródrótot” alakítottunk ki, valamint szabályoztuk az etikai vizsgálatok eljárásrendjét.

  Az etikai kódexet személyes oktatás keretében ismerték meg a munkatársaink, ami remek lehetőséget adott arra is, hogy választ kaphassanak a felmerülő kérdéseikre.

  A kódex segítséget és védelmet nyújt munkatársainknak, illetve tájékoztatja partnereinket a vállalatcsoport által képviselt és megkövetelt viselkedési normákról. A dokumentumban összefoglaltuk az ALTEO Group alapvető etikai elveit, viselkedés- és vállalati kultúrájának sajátosságait, az érdekérvényesítés lehetőségeit, a prioritásokat és a felelősség egyes kérdéseit.

  A dokumentumban megfogalmazott normák a hatályos törvényeknél magasabb követelményeket támasztanak a vállalatcsoport munkavállalóival szemben. Emögött az a megfontolás húzódik meg, hogy egyes esetekben az egyébként jogszabályba nem ütköző, jó szándékú cselekedetek is káros következményekkel járhatnak a vállalatra és munkavállalókra nézve.

  Az olyan alapvető etikai elveken túl, mint az egyetemes emberi jogok védelme és tiszteletben tartása, a becsület, a bizalom, az emberség, a tolerancia és a felelősség, olyan közösen vallott vállalati értékek képezik az alapját a kultúránknak, mint a tisztesség, az elkötelezettség, a szakértelem, az eredményesség, a kiválóságra való törekvés, a fenntarthatóság és a jókedv.

  Az Etikai Kódex az alábbi linken PDF formátumban letölthető:
   

  Emberi jogok: A Társaság elkötelezett az emberi jogok tiszteletben tartása mellett. Az emberi jogok tiszteletben tartása többek között magában foglalja a: megkülönböztetés tilalmát, gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadságot, véleménynyilvánítás szabadságát, magán- és családi élet tiszteletben tartását.

   

  Tisztesség, átláthatóság: Becsületesek, tisztességesek és megbízhatóak vagyunk. Elítéljük és határozottan fellépünk a korrupció minden megjelenési formájával szemben.

   

  Fenntarthatóság: Arra törekszünk, hogy a fenntarthatósági szempontok figyelembe vételével vezessük a vállalatcsoportot, ami stratégiai gondolkodást, elkötelezettséget és magas szintű működési kultúrát igényel, ehhez a teljes transzparencia elengedhetetlen eszköz és cél.

   

  Tisztességes piaci magatartás: Elkötelezettek vagyunk abban, hogy biztosítsuk a gazdasági verseny tisztaságát és szabadságát, annak érdekében, hogy fenntartsuk a gazdaság hatékonyságához szükséges piaci versenyt.

   

  Elkötelezettség: Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink, csapattársaink, közösségeink, tulajdonosaink, beszállítóink és partnereink irányába, és azt akarjuk, hogy üzleti egységeink összességében pozitívan járuljanak hozzá a társadalom fejlődéséhez.

   

  Szakértelem és kiválóságra való törekvés: Mindenben, amit teszünk, a legjobbak szeretnénk lenni, célunk, hogy feladatainkat színvonalasan, magunk és partnereink megelégedésére teljesítsük.

   

  Eredményesség: az a célunk, hogy az alap értékeink betartása mellett, olyan üzleti tevékenységet folytassunk, amivel évről évre növelni tudjuk vállalat csoportunk jövedelmezőségét.

   

  Mások tisztelete, őszinteség: A munkánk során és az üzleti kapcsolatainkban mindenkinek megadjuk a tiszteletet, az egymással való kommunikáció során tiszteletben tartjuk és méltányoljuk a másik véleményét és álláspontját.


  Compliance (Megfelelőség biztosítása)

  Az ALTEO Group 2015-ben indította el a compliance programját. Miután 2016 januárjában kiadta etikai kódexét, elfogadta a compliance szabályzatot. Mindkét dokumentumot évente vizsgáljuk felül. Szintén 2016-ban alapítottuk meg a compliance bizottságot.

  A társaság szabályozási rendjének kialakításakor az átlátható működés biztosítása volt a cél. Ehhez igazodva határoztuk meg üzleti tevékenységünk kereteit, dokumentáljuk a folyamatainkat, rögzítettük az üzleti területek együttműködésének feltételeit, világosan definiálva a feladatokat és a hozzájuk kapcsolódó felelősségeket.

  A vállalatcsoport minden vezetőjének és munkavállalójának be kell tartania a compliance szabályzatban foglaltakat, amit a compliance menedzser ellenőriz. Neki jogában áll megismerni az ALTEO birtokában lévő összes adatot, információt és dokumentumot a magánszférára és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok adta kereteken belül. A vizsgálatok során feltárt kockázatokat a megszüntetésük, illetve mérséklésük érdekében javasolt intézkedésekkel együtt rögzítjük, a feltárt problémák kezelését pedig rendszeresen visszamérjük, éves szinten kielemezzük. Utóbbiból összefoglaló jelentést készítünk a compliance bizottságnak, valamint a felügyelő bizottságnak. Az éves compliance jelentést 2017 óta a fenntarthatósági, majd az integrált jelentésekben publikáljuk, amelyek ide kattintva elérhetők. Az esetlegesen előforduló visszaéléseket megelőzendő és a tudatosságot fejlesztendő, rendszeresen tartunk célzott oktatásokat.

  2016. ÉVI COMPLIANCE JELENTÉS

  *2017.-től nem adunk ki önálló jelentést, hanem a fenntarthatósági, illetve integrált jelentés része az éves compliance jelentés is.


  Energiában gondolkodunk.

  FacebookTwitterLinkedIn