Visszaélések bejelentése (whistleblowing)

Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2019/1937 Irányelve alapján az ALTEO Nyrt. biztosítja a belső és külső bejelentési rendszert.

 ALTEO munkavállaló a bejelentéssel fordulhat

 • közvetlenül a vezetőjéhez,
 • a compliance menedzserhez,
ALTEO munkavállaló és az üzleti partner bejelentést tehet
 • – postai levélben a 1033 Budapest, Kórház utca 6-12. címen,
 • – telefonon az ALTEO Csoport etikai vonalán +36 1 236-8055 (munkaidőben hétfőn és szerdán délután 14:00-17:00 között),
 • – e-mailben az etika@alteo.hu címre,
 • – a honlapon keresztül – bejelentő rendszeren
 • – a Compliance Szervezethez compliance@alteo.hu e-mail címen.

A bejelentések akár névtelenül is tehetők az internetes bejelentő rendszeren, e-mailen keresztül, amely az év 365 napján, heti 7 napon és napi 24 órán keresztül elérhető. Amennyiben a vizsgálat megkezdődött, de két hónapon belül nem fejeződött be, a bejelentő és a bejelentett e-mailben értesítést kap a vizsgálat lezárásának várható idejéről.

A bejelentést tevőket semmilyen megtorlás vagy hátrány nem érheti, még akkor sem, ha jóhiszemű bejelentésüket követően nem derül fény törvénytelenségre vagy szabályszegésre.

   Please prove you are human by selecting the heart.  Etikai Kódex

  Az ALTEO Group 2016 elején adta ki a vállalat csoport etikai kódexét, valamint anonim, 7/24 online bejelentő felületet és telefonon „forródrótot” alakítottunk ki, valamint szabályoztuk az etikai vizsgálatok eljárásrendjét.

  Az etikai kódexet személyes oktatás keretében ismerték meg a munkatársaink, ami remek lehetőséget adott arra is, hogy választ kaphassanak a felmerülő kérdéseikre.

  A kódex segítséget és védelmet nyújt munkatársainknak, illetve tájékoztatja partnereinket a vállalatcsoport által képviselt és megkövetelt viselkedési normákról. A dokumentumban összefoglaltuk az ALTEO Group alapvető etikai elveit, viselkedés- és vállalati kultúrájának sajátosságait, az érdekérvényesítés lehetőségeit, a prioritásokat és a felelősség egyes kérdéseit.

  A dokumentumban megfogalmazott normák a hatályos törvényeknél magasabb követelményeket támasztanak a vállalatcsoport munkavállalóival szemben. Emögött az a megfontolás húzódik meg, hogy egyes esetekben az egyébként jogszabályba nem ütköző, jó szándékú cselekedetek is káros következményekkel járhatnak a vállalatra és munkavállalókra nézve.

  Az olyan alapvető etikai elveken túl, mint az egyetemes emberi jogok védelme és tiszteletben tartása, a becsület, a bizalom, az emberség, a tolerancia és a felelősség, olyan közösen vallott vállalati értékek képezik az alapját a kultúránknak, mint a tisztesség, az elkötelezettség, a szakértelem, az eredményesség, a kiválóságra való törekvés, a fenntarthatóság és a jókedv.

  Az Etikai Kódex az alábbi linken PDF formátumban letölthető:
   

  Emberi jogok: A Társaság elkötelezett az emberi jogok tiszteletben tartása mellett. Az emberi jogok tiszteletben tartása többek között magában foglalja a: megkülönböztetés tilalmát, gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadságot, véleménynyilvánítás szabadságát, magán- és családi élet tiszteletben tartását.

   

  Tisztesség, átláthatóság: Becsületesek, tisztességesek és megbízhatóak vagyunk. Elítéljük és határozottan fellépünk a korrupció minden megjelenési formájával szemben.

   

  Fenntarthatóság: Arra törekszünk, hogy a fenntarthatósági szempontok figyelembe vételével vezessük a vállalatcsoportot, ami stratégiai gondolkodást, elkötelezettséget és magas szintű működési kultúrát igényel, ehhez a teljes transzparencia elengedhetetlen eszköz és cél.

   

  Tisztességes piaci magatartás: Elkötelezettek vagyunk abban, hogy biztosítsuk a gazdasági verseny tisztaságát és szabadságát, annak érdekében, hogy fenntartsuk a gazdaság hatékonyságához szükséges piaci versenyt.

   

  Elkötelezettség: Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink, csapattársaink, közösségeink, tulajdonosaink, beszállítóink és partnereink irányába, és azt akarjuk, hogy üzleti egységeink összességében pozitívan járuljanak hozzá a társadalom fejlődéséhez.

   

  Szakértelem és kiválóságra való törekvés: Mindenben, amit teszünk, a legjobbak szeretnénk lenni, célunk, hogy feladatainkat színvonalasan, magunk és partnereink megelégedésére teljesítsük.

   

  Eredményesség: az a célunk, hogy az alap értékeink betartása mellett, olyan üzleti tevékenységet folytassunk, amivel évről évre növelni tudjuk vállalat csoportunk jövedelmezőségét.

   

  Mások tisztelete, őszinteség: A munkánk során és az üzleti kapcsolatainkban mindenkinek megadjuk a tiszteletet, az egymással való kommunikáció során tiszteletben tartjuk és méltányoljuk a másik véleményét és álláspontját.


  Compliance (Megfelelőség biztosítása)

  Az ALTEO Group 2015-ben indította el a compliance programját. Miután 2016 januárjában kiadta etikai kódexét, elfogadta a compliance szabályzatot. Mindkét dokumentumot évente vizsgáljuk felül. Szintén 2016-ban alapítottuk meg a compliance bizottságot.

  A társaság szabályozási rendjének kialakításakor az átlátható működés biztosítása volt a cél. Ehhez igazodva határoztuk meg üzleti tevékenységünk kereteit, dokumentáljuk a folyamatainkat, rögzítettük az üzleti területek együttműködésének feltételeit, világosan definiálva a feladatokat és a hozzájuk kapcsolódó felelősségeket.

  A vállalatcsoport minden vezetőjének és munkavállalójának be kell tartania a compliance szabályzatban foglaltakat, amit a compliance menedzser ellenőriz. Neki jogában áll megismerni az ALTEO birtokában lévő összes adatot, információt és dokumentumot a magánszférára és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok adta kereteken belül. A vizsgálatok során feltárt kockázatokat a megszüntetésük, illetve mérséklésük érdekében javasolt intézkedésekkel együtt rögzítjük, a feltárt problémák kezelését pedig rendszeresen visszamérjük, éves szinten kielemezzük. Utóbbiból összefoglaló jelentést készítünk a compliance bizottságnak, valamint a felügyelő bizottságnak. Az éves compliance jelentést 2017 óta a fenntarthatósági, majd az integrált jelentésekben publikáljuk, amelyek ide kattintva elérhetők. Az esetlegesen előforduló visszaéléseket megelőzendő és a tudatosságot fejlesztendő, rendszeresen tartunk célzott oktatásokat.

  2016. ÉVI COMPLIANCE JELENTÉS

  *2017.-től nem adunk ki önálló jelentést, hanem a fenntarthatósági, illetve integrált jelentés része az éves compliance jelentés is.


  Energiában gondolkodunk.

  FacebookTwitterLinkedIn