Fenntarthatóság

2022-ben a hazai energetikai szektorban elsőként szereztünk független, nemzetközi ESG tanúsítványt. A Sustainalytics vizsgálata alapján az iparági átlagnál kedvezőbb eredményt, azaz alacsonyabb kockázati besorolást ért el a vállalat a 2023-as felülvizsgálat során. Az ESG-jelentéstétel fontossá vált az ALTEO számára, melyben egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a számszerű adatok, az eredmények és a célkitűzések.Szeretnénk minősített ESG vállalatként példát mutatni az energetikai szektor szereplőinek.

Ifj. Chikán Attila

alteo_integralt_2021

Fenntarthatósági fókuszterületeink

Hosszú távú célunk az ESG iránti mély elkötelezettségünkkel vezető szerepet betölteni a hazai piacon, és érdekelt feleinkkel együttműködve elősegíteni a változást egy fenntarthatóbb energiatermelésért. A tiszta energiától a felelős fogyasztáson és termelésen át a klímaváltozás elleni sürgős intézkedésekig terjed az ALTEO fenntarthatósági stratégiájának spektruma. Bemutatjuk, hogyan kapcsolódnak ennek elemei az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célkitűzéseihez (SDG). Fenntarthatósági elképzeléseinket a GRI Standards-en alapuló lényegességi felmérés alapján, az ENSZ SDG-k mentén határoztuk meg. Ezek közül hat pontra van érdemi ráhatása az ALTEO-nak, ezen pontokat jelöltük ki az alábbiak szerint, mint fenntarthatósági célkitűzések:

Tiszta víz és alapvető köztisztaság

A fenntartható vízgazdálkodást, valamint a vízhez és közegészségügyhöz való hozzáférést mindenki számára biztosító célkitűzés az ALTEO-t a vízelőkészítés, a vízerőművek, a fűtőerőművek (távfűtés, melegvíz biztosítás), valamint a hulladékgazdálkodás révén érinti. A terveinkben egy 2023 végére elkészítendő víz szempontú kockázatelemzés, illetőleg egy biodiverzitási felmérés elkészítése szerepel.

Tiszta energia

A megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energiát mindenki számára hozzáférhetővé tevő célkitűzés a megújuló energiaforrások használatában, megújuló portfóliója bővítésében, energiahatékonysága növelésében érinti leginkább az ALTEO-t. A fenntarthatósági stratégiánk alapján 2026-ig 35 milliárd forintot fektetünk be fenntartható energetikai megoldásokba, amelynek pontos összegét – akárcsak a megújulókból előállított energia mennyiségét – éves szinten közzétesszük.

Ipar, innováció, infrastruktúra

Az ellenállóképes infrastruktúrák építését, a befogadó, fenntartható iparosodás támogatását, valamint az innováció ösztönzését célzó SDG-hez az ALTEO K+F+I projektekkel, környezetbarát technológiákkal, innovációval kapcsolódik. Ehhez tartoznak saját magunkkal szemben megfogalmazott elvárásaink: 500 e-töltő telepítése 2023-ra, az MTM üzletág részesedésének növelése 15-ről 25 százalékra 2025-re, továbbá az e-töltő infrastruktúra teljes kialakítása telephelyeinken 2030-ig.

Fenntartható városok és közösségek

A városok és emberi településeket befogadóvá, biztonságossá, alkalmazkodóvá, állóképessé és fenntarthatóvá tételéről szóló célkitűzés a mi esetünkben a környezetbarát közlekedés népszerűsítésének és támogatásának, az ÜHG gázok és a termelés során keletkezett hulladék csökkentésének formájában jelentkezik. Az ALTEO ehhez kapcsolódó elképzelései főleg a foglalkozásegészségügyhöz és a CSR-hoz kapcsolódnak. Előbbin belül szeretnénk nullán tartani az egymillió munkaórára jutó munkaidőkieséses balesetek számát (0 LTIF) a saját munkavállalóinkra vonatkozóan, 2025-re pedig a nem ALTEO-s munkavállalókra is elérni. A CSR tevékenységet illetően 2023 végéig részletes CSR tervet dolgozunk ki, 2025-ig pedig szeretnék eljutni odáig, hogy erre csoportszinten minimum 500 munkaórát fordítsunk éves szinten. Ehhez kapcsolódva munkavállalói edukációs programot is lefektetünk a fenntarthatósággal kapcsolatos témákról.

Felelős fogyasztás és termelés

A fenntartható fogyasztási és termelési szokásokat elősegítő célkitűzés főként az ALTEO hulladékgazdálkodási tevékenységét, illetőleg a Zöld Iroda Program bevezetését érinti. Ebben a tárgykörben 2030-ig el szeretnénk jutni a törvényességi keretek mértékéig a teljesen papírmentes irodához, és hogy a működésből eredő hulladékok újrahasznosítási aránya elérje az 50 százalékot.

Fellépés az éghajlatváltozás ellen

A klímaváltozás és hatásai leküzdése érdekében megkerülhetetlen sürgős intézkedéseket tartalmazó SDG az ALTEO fenntarthatósági törekvéseit érinti. Karbonlábnyom csökkentési célkitűzéseink értelmében 2030-ra közvetlen Scope 1 kibocsátásunkat minimum 20%-kal, közvetett Scope 2 kibocsátásunkat 30%-kal, míg Scope 3 kibocsátásunkat 55%-kal kívánjuk csökkenteni. Földgáz alapú erőműveinkkel a megújulók volatilitását egyensúlyozzuk ki, azaz a villamosenergiarendszer stabilis működését, a még több megújuló beintegrálását tesszük lehetővé. 2050-re kitűzött Scope 1 -50%, Scope 2 -75% és Scope 3 -100%-os kibocsátáscsökkentési célszámaink is ezt a célt szolgálják, hogy az Európai Uniós nettó zéró célkitűzés egy reális jövőkép lehessen. A légszennyezés csökkentése érdekében a NOx kibocsátásunkat is szeretnénk lecsökkenteni, 2030-ig legalább 25 százalékkal. Az eredményekről jövőre már az éghajlatváltozással kapcsolatos pénzügyi kockázatokra fókuszáló TCFD önkéntes jelentéstételi rendszer irányelveinek alkalmazásával fogunk beszámolni, és 2024-es terveink között szerepel, hogy megszerezzük a világ legmegbízhatóbb üzleti fenntarthatósági minősítését, az EcoVadist.

Az ALTEO eredményességét a kezdetektől a fenntarthatóságra való törekvés határozza meg. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy ügyfeleinkkel egyetértésben – figyelembe véve az egyedi igényeket, adottságokat – folyamatosan növeljük a megújuló energia és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés részarányát. Elkötelezettek vagyunk az átlátható és tisztességes üzleti magatartás mellett, ezért is adtuk ki az első Etikai Kódexünket. Fejlesztettük továbbá az Integrált Irányítási Rendszerünket is, amelynek az Energiairányítási rendszer is része.

Fenntarthatósági célkitűzésünk egyik pillére aktív beruházási politikánk, amelyet továbbra is következetesen folytatunk. Ebben kitartóan fontos szerepet szánunk a megújuló energiaforrásoknak, miközben üzleti partnereink speciális piaci és gazdasági igényeinek professzionális kielégítése marad a fókuszban.

Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen fenntarthatósággal kapcsolatos meggyőződésünk ugyanúgy egybeesik saját üzleti célkitűzéseinkkel, mint partnereink stratégiai és pénzügyi céljaival. Ezérttestközelből tehetünk azért, hogy fejlődésünk alapja a megbízható energiaellátás, az energiahatékonyság és a klímatudatosság legyen – hiszen ezt diktálja közös érdekünk.

Ifj. Chikán Attila

Energiában gondolkodunk.

FacebookTwitterLinkedIn