ALTEO: jelentős növekedés, komoly előrelépések megújuló energiában, erős pénzügyi immunrendszer és válságtűrő üzleti modell a koronavírus járvány kihívásaival szemben

Több mint 10 ezer orvosi védőmaszkot adományozott az ALTEO.
COVID-19: Több mint tízezer védőmaszkot adományozott az ALTEO
2020.04.17
Beruházási programunkban 3 új gázmotor kezdte meg működését a tiszaújvárosi és győri telephelyen.
Sajtóközlemény az ALTEO Nyrt. 2 milliárd forintos beruházási program első lépéséről
2020.05.04
ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

Az ALTEO Csoport igazgatósága ülés tartása nélküli határozathozatallal elfogadta a vállalat 2019- es üzleti évre vonatkozó jelentését. 2019-ben a társaság igen jelentős növekedést mutatott fel a bázisidőszakhoz képest: 1,7 milliárd forint működési eredményt ért el, ami 59%-os növekedést jelent. Az EBITDA 3,8 milliárd forint lett, ami 110%-os bővülés a bázisidőszakhoz képest. A sikeres gazdálkodás eredményeként az ALTEO 2019 végét 4,8 milliárd forint körüli készpénzállománnyal zárta, az MNB Növekedési Kötvényprogramjában való sikeres részvételének köszönhetően pedig adósságállománya hátralévő átlagos lejárati ideje jelentősen megnőtt, jelentősen tovább szilárdítva ezzel a csoport pénzügyi erejét. A hitellejáratok meghosszabbítása, valamint az a körülmény, hogy a csoport profitabilitását eredményező üzleti tevékenységek jelentős része nincs, vagy más ágazatokhoz mérten kevésbé van kitéve a globális válság miatti gazdasági visszaesésnek, az ALTEO vezetése szerint különösen erős pénzügyi ellenállóképességet biztosít a csoport számára a járvány okozta nehézségek leküzdéséhez.

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatósága döntésének értelmében a 2020. április 30. napjára összehívott éves rendes közgyűlését a koronavírus-járvány következtében kialakult helyzet miatt a részvényesek személyes jelenlétének hiányában tartotta meg. A vonatkozó kormányrendelet alapján a közgyűlés közzétett napirendjén szereplő valamennyi kérdésben a társaság igazgatósága ülés tartása nélküli határozathozatallal döntött. A napirenden szereplő kérdések, előterjesztések és határozati javaslatok a társaság holnapján érhetők el. https://alteo.hu/wp-content/uploads/2020/04/ALTEO_hatjavaslatok_20200408_final_2.pdf

Az ALTEO Csoport a 2016. negyedik negyedévében megvalósított, sikeres nyilvános részvénykibocsátásból, és a nyereséges működéséből származó forrásmennyiség felhasználásával kedvező megtérülést ígérő beruházási programot indított. Ez a beruházási program 2019 végére zárult le. A beruházási programon felül további növekedési lehetőségek is adódtak: a bőnyi szélerőműpark akvizíciója 25 MW-os megújuló energetikai kapacitás bővülést tett lehetővé, a szélerőműpark megvásárlásához finanszírozási szempontból szükség volt egy sikeres zártkörű részvény kibocsátásra, illetve banki forrás bevonására is. 2019 folyamán az ALTEO Csoport sikeresen részt vett az MNB által indított Növekedési Kötvényprogramban (NKP) azzal az egyik kiemelt céllal, hogy hosszú lejáratú kötvény kibocsátásával kiváltsa rövidebb lejáratú projekthiteleinek egy részét. Így ennek keretében 8,8 milliárd forint értékben 10 éves futamidejű kötvénykibocsátásra került sor.

2019-ben a csoport árbevétele és EBITDA eredménye egyaránt jelentősen emelkedett. A 37%-os árbevétel növekmény 110%-EBITDA bővüléssel társult. Az elért növekmény összetételében nemcsak a sikeres beruházási és akvizíciós tevékenység mutatkozott meg, hanem a meglévő portfólió is kimagasló teljesítménnyel zárt. A társaság árbevétele 2018-hoz képest 6,9 milliárd forinttal 25,6 milliárd forintra nőtt, amely növekedéshez minden szegmens hozzájárult: az energia kiskereskedelem szegmens növekedése jó példáját adja a portfólió organikus növekedésében lévő lehetőségeknek. A támogatott

(KÁT) energiatermelés és a piaci termelés szegmensekben tapasztalható növekedés egyszerre a beruházási program és a meglévő kapacitások optimális hasznosításának az eredménye, míg az energetikai szolgáltatások üzletág teljesítménye mutatja, hogy lehetséges bővülés mind a belsős projektek, mind a harmadik felek részére értékesített szolgáltatások terén.

2019-ben a megújuló energia felhasználása terén is komoly előrelépést tett az ALTEO Csoport. A meglévő napelemparkok és szélerőművek, és a már említett bőnyi szélerőműpark akvizíciója mellett további két, saját kivitelezésű naperőmű projekt valósult meg Nagykőrösön és Balatonberényben, így mára a csoport megújuló erőművi kapacitása eléri az 54 MW-ot.

Az EBITDA robosztus növekedése mellett a nettó eredmény 48%-os csökkenést mutatott. Ez elsősorban az igen jelentős beruházási és befektetési tevékenység eredményeként megnövekedett értékcsökkenési leírásokra és egyszeri pénzügyi tételekre vezethető vissza, ez utóbbiak jelentős részben kapcsolódnak az NKP keretében megvalósított kötvénykibocsátásból finanszírozott projekthitel előtörlesztéseinek egyszeri költségeihez.

Sajnos nem lehet szó nélkül hagyni a COVID-19 járvány előidézte globális egészségügyi és gazdasági válsághelyzetet, amely az ALTEO működésére is hatást gyakorol. Az ALTEO vezetése a válság ideje alatt legfőbb célként a lehetőségekhez képest legbiztonságosabb működés feltételeinek megteremtését tűzte ki mind munkavállalói, mind ügyfelei számára. Az érvényben lévő előírásokkal összhangban számos olyan intézkedést hozott, amelyekkel a járvány esetleges terjedését szándékozik megakadályozni a vállalaton belül. Ennek egyik első, legfőbb lépéseként a társaság már március elején elkészítette Pandémiás szabályzatát, illetve felállította Pandémiás Irányító Testületét is, akik a járvány esetleges országos elterjedése esetén eljárnak, és végrehajtják a szabályzatban foglaltakat.

Az ALTEO Csoport intézkedéseivel természetesen nemcsak a saját munkavállalói körében hozott intézkedésekkel szándékozik tenni ügyfeleinek biztonságos és folyamatos kiszolgálásáért, hanem ezzel párhuzamosan meghatározta a működéshez nélkülözhetetlen alvállalkozók körét is – velük folyamatos egyeztetések zajlanak a szerződéses munkák ellátásának biztonságos feltételeinek megteremtéséről.

Az ALTEO által a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban hozott intézkedések részletesebben a társaság honlapján tekinthetőek meg.

Az ALTEO a dolgozói minél biztonságosabb munkavégzésének biztosítása és a folyamatos üzemmenet fenntartása mellett a pénzügyi biztonságra is kiemelt figyelmet fordít, tekintve, hogy a koronavírus járvány lefutásának ideje, mikéntje, a járvány gazdasági következményei nehezen előre jelezhetők. Ezért az ALTEO igazgatósága idén kivételesen osztalék kifizetését nem kezdeményezi.

„A biztonságos üzemmenet fenntartásához elengedhetetlen a pénzügyi biztonság megőrzése is. A 2019-es évet az ALTEO 4,8 milliárd forintot meghaladó pénzállománnyal zárta, az ALTEO profitabilitását eredményező üzleti tevékenységek jelentős része jelen helyzetben nincs, vagy más ágazatokhoz mérten kevésbé van kitéve a globális makrogazdasági kereslet visszaesésének. Erre alapozom személyes meggyőződésemet, miszerint az elmúlt évek sikeres gazdálkodásának eredményeként az ALTEO pénzügyileg is erős immunrendszerrel rendelkezik a világjárvány okozta nehézségek leküzdéséhez. Pontosan ezért növekedési programunkat is folytatni kívánjuk a járvány ideje alatt is, hogy a válság elmúltával minél erősebb szereplőként vehessük ki részünk a talpra állás kínálta üzleti lehetőségek kihasználásában.” – mondta ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója.


Az ALTEO Csoport

Az ALTEO Nyrt. hazai tulajdonban lévő, modern szemléletet képviselő energetikai szolgáltató és kereskedő vállalat. Üzleti tevékenysége kiterjed a megújuló és a földgáz-energiahordozókon alapuló energiatermelésre, az energiakereskedelemre, valamint a vállalatok számára történő, személyre szabott energetikai szolgáltatásokra, fejlesztésekre. A társaság ügyfelei számára megbízható, környezettudatos, a megújuló energia fenntartható hasznosításán alapuló energiaellátást biztosít. Energiakereskedőként partnerei körében megtalálhatók hazai kis- és középvállalkozások és nagyvállalatok egyaránt. Ügyfelei igényeit hatékonyan tudja kiszolgálni saját optimálisan kialakított összetételű eszközeinek, valamint szabályozó központjának köszönhetően. Az ALTEO részvényeit 2010 októberében vezették be a Budapesti Értéktőzsdére. A vállalat 2016-ban sikeres nyilvános részvénykibocsátást hajtott végre, amely során részvényei közkézhányadát négyszeresére növelte, miközben közel 1,4 milliárd forintnyi forrást tudott bevonni stratégiai terveinek megvalósításához. A vállalat folyamatosan aktív a tőkepiacon, 2019-ben 12,5 Mrd Ft értékben bocsátott ki kötvényt vagy részvényt, miközben az árbevétele dinamikusan bővült és 2019- ben elérte a 25,6 milliárd forintot, befektetett eszközállománya megközelítette a 25 Mrd Ft-ot. Az ALTEO egy dinamikusan fejlődő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett vállalat, amely működése során folyamatosan keresi a beruházási és bővülési lehetőségeket, és azért dolgozik, hogy ügyfelei, partnerei számára a legmagasabb minőségű, leginnovatívabb szolgáltatásokat nyújtsa, és ezen keresztül tartósan növelje a részvényesi értéket.

Az ALTEO Nyrt. jelen sajtóközleménye alapjául szolgáló tőkepiaci közlemény a társaság honlapján, továbbá a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (https://bet.hu/oldalak/ceg_adatlap/$issuer/3353) és a Magyar Nemzeti Bank (http://kozzetetelek.mnb.hu) e célra szolgáló közzétételi felületén olvasható.

Sajtókapcsolat:

Kádár Andrea, Next9 Communications

+36-30 560 6005

andrea.kadar@next9.hu

FacebookTwitterLinkedIn