ALTEO: Impozáns növekedés a COVID-19 árnyékában is

ALTEO Integrált Jelentés 2020
Megjelent az ALTEO második Integrált Jelentése: a tőzsdei cégnél a pénzügyi erő és a fenntarthatóság melletti elköteleződés a kiemelt fókusz
2020.05.13
ALTEO - Befektetői prezentáció

ALTEO - Befektetői prezentáció

Az ALTEO csoport impozáns növekedést ért el 2020 első negyedévében, amikor a globális gazdaságban és annak főbb szereplőinél már látszott a járvány okozta kiesések hatása. A csoport árbevétele 39%-kal, EBITDA-ja pedig 156%-kal növekedett a negyedévben. ALTEO Nyrt. diverzifikált portfoliója és az energiapiac általános helyzete miatt a cégcsoport COVID-19 okozta kitettsége mérsékeltebb: így az olyan, a járvány miatti gazdasági visszaesésre érzékenyebb üzletágak, mint a villamos-energia kiskereskedelem esetleges visszaesését ellensúlyozni tudja a többi üzletág.

„A biztonságos üzemmenet fenntartásához elengedhetetlen a pénzügyi biztonság megőrzése is. Személyes meggyőződésem, hogy kockázati szempontból jól diverzifikált portfoliónknak és az elmúlt évek sikeres gazdálkodásának eredményeként az ALTEO pénzügyileg is erős immunrendszerrel rendelkezik a világjárvány okozta nehézségek leküzdéséhez.” – mondta ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója.

Az ALTEO Csoport a járvány körülményei közepette is elsődleges céljának tekinti, hogy biztosítsa munkatársai és partnerei számára a folyamatos üzletmenetet, és a biztonságos munkavégzés körülményeit is, ezért a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban számos óvintézkedés került bevezetésre, amellyel minimalizálhatóak a koronavírus-járvány tovább terjedésének kockázatai a vállalaton belül és kívül is. Az első negyedévben a járvány még nem terjedt el Magyarországon olyan mértékben, hogy az számottevően befolyásolta volna az ALTEO csoport eredményességét. Tekintve, hogy a cégcsoport tevékenységei profitabilitásának jelentős hányada kevésbé kitett a gazdasági ciklus változásának, ezért a vállalatcsoport vezetésének az a véleménye, hogy a folyamatos üzemképesség fenntartását biztosító, a COVID-19 kapcsán megtett óvintézkedések eredményeként az ALTEO-t más pro-ciklikusabb ágazatokban tevékenykedő cégekkel összehasonlítva kevésbé érinti majd a járvány és az abból fakadó gazdasági visszaesés.

2020 első negyedévében az árbevétel 2.564 millió Ft-os bővülése mellett az EBITDA 156%-os növekedést mutat az előző év azonos időszakához képest. Ez elsősorban az ALTEO tulajdonába került Bőny térségben található 25 MW-os szélerőműpark belépésének, valamint a 2019-ben lezárult befektetési program keretein belül, a tavalyi évben átadott 14 MW teljesítményű naperőmű eredményének köszönhető.

A konszolidált árbevétel a tavaly év azonos időszakához képest 39%-kal növekedett elsősorban a villamosenergia és földgáz kiskereskedelmi szegmens bővülése, a hő- és villamosenergia-termelés szegmens többlet árbevétele, illetve a tavaly befejeződött beruházások és megvalósult felvásárlás eredményeképpen idén jelentkező árbevételének köszönhetően.

A hő- és villamosenergia termelés szegmens árbevétele 10%-kal (398 millió Ft) emelkedett, döntően a januárban elért kimagasló szabályozási bevételek miatt, melynek eredményeképpen a szegmens 24 millió Ft-tal (9%-kal) magasabb EBITDA-t realizált.

A támogatott villamosenergia-termelés szegmens által elért EBITDA 643 millió Ft-tal (784%) növekedett, mely elsősorban a 2019. április 1-vel konszolidációs körbe kerülő bőnyi szélerőműparknak (25 MW), illetve a 2019 folyamán átadott balatonberényi és nagykőrösi saját fejlesztésű naperőműveknek (14 MW) volt köszönhető. A cégcsoport megújuló termelésben résztvevő erőműveinek kapacitása a 2019 nyarán átadott naperőművekkel meghaladta az 50 MW-ot. A Társaság továbbra is vizsgálja a megújuló energetikai befektetési és fejlesztési lehetőségeket.

Az energetikai vállalkozások és szolgáltatások szegmens árbevétele 31%-kal (1.085 millió Ft) mérséklődött, mely elsősorban a 2019-es bázisban megjelenő, belső, saját kivitelezésben végzett naperőmű beruházásokhoz kapcsolódik. A külső harmadik félnek végzett munkákat illetően azonban ez a szegmens sem mutatott csökkenést.

Az energia-kiskereskedelem szegmens 2020 első negyedévben realizált árbevétele erőteljesen, 29%- kal (773 millió Ft-tal) emelkedett. Az árbevétel növekedése mind a villamos energia üzletág piacszerzésének (455 millió Ft), mind a gázkereskedelmi üzletág jelentős növekedésének (318 millió Ft) köszönhető. A járvány hatása az első negyedévben ezen a szegmensen már érzékelhető volt, azonban a várakozások szerint a második negyedév számaira lehet főleg hatással a gazdasági visszaesés miatt a villamos energia felhasználás iránt esetleg csökkenő kereslet.

A társaságcsoport nettó eredménye 415 m Ft-tal növekedett a bázis időszakhoz képest. A növekedést elsősorban a működési eredmény, valamint a pénzügyi eredmény növekedése okozza, melyet mérsékel az ehhez kapcsolódó magasabb adófizetési kötelezettség.

Fejlesztések, beruházások

A 2019 őszén bemutatott 2020-2024-es stratégiával összhangban megkezdődött a tervezett újabb befektetési, beruházási program megvalósítása, a potenciális befektetési lehetőségek feltárása, valamint a stratégia egyéb pontjait megalapozó átalakítások és szükséges folyamatok megvalósítása. Ennek keretében elindult az ALTEO Szabályozási Központ kapacitásának bővítése és egy több mint 2 milliárd forintos beruházási program első lépéseként május elején, együttesen 9 MW addicionális gázmotor kapacitás kezdte meg működését a tiszaújvárosi és győri telephelyeken. A fejlesztés következő ütemében további 3, összesen 9 MW villamos teljesítményű gázmotor kerül telepítésre, így a program végére az ALTEO harmadával bővíti gázmotoros energiatermelő kapacitásait és ezzel az ország egyik legnagyobb szabályozási központjává válik.

„Büszkén mondhatom, hogy a kitartó építkezésnek köszönhetően az ALTEO a hazai energetikai szektor egyik olyan meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát, amely a fenntarthatóság eszméjét folyamatosan szem előtt tartva végzi tevékenységét, miközben sorra aknázza ki az energetikában rejlő üzleti lehetőségeket és ebben a biztonsági követelmények szigorú betartása mellett, a COVID-19 járvány idején sem akarunk megállni” – mondta ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója.

Az ALTEO 2020-as év első negyedévben elért eredményeibe részletes betekintést nyújtó Befektetői Prezentáció teljes terjedelmében itt érhető el.


Az ALTEO Csoport

Az ALTEO Nyrt. hazai tulajdonban lévő, modern szemléletet képviselő energetikai szolgáltató és kereskedő vállalat. Üzleti tevékenysége kiterjed a megújuló és a földgáz-energiahordozókon alapuló energiatermelésre, az energiakereskedelemre, valamint a vállalatok számára történő, személyre szabott energetikai szolgáltatásokra, fejlesztésekre. A társaság ügyfelei számára megbízható, környezettudatos, a megújuló energia fenntartható hasznosításán alapuló energiaellátást biztosít.

Energiakereskedőként partnerei körében megtalálhatók hazai kis- és középvállalkozások és nagyvállalatok egyaránt. Ügyfelei igényeit hatékonyan tudja kiszolgálni saját optimálisan kialakított összetételű eszközeinek, valamint szabályozó központjának köszönhetően. Az ALTEO részvényeit 2010 októberében vezették be a Budapesti Értéktőzsdére. A vállalat 2016-ban sikeres nyilvános részvénykibocsátást hajtott végre, amely során részvényei közkézhányadát négyszeresére növelte, miközben közel 1,4 milliárd forintnyi forrást tudott bevonni stratégiai terveinek megvalósításához. A vállalat folyamatosan aktív a tőkepiacon, 2019-ben 12,5 Mrd Ft értékben bocsátott ki kötvényt vagy részvényt, miközben az árbevétele dinamikusan bővült és 2019- ben elérte a 25,6 milliárd forintot, befektetett eszközállománya megközelítette a 25 Mrd Ft-ot. Az ALTEO egy dinamikusan fejlődő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett vállalat, amely működése során folyamatosan keresi a beruházási és bővülési lehetőségeket, és azért dolgozik, hogy ügyfelei, partnerei számára a legmagasabb minőségű, leginnovatívabb szolgáltatásokat nyújtsa, és ezen keresztül tartósan növelje a részvényesi értéket.

Sajtókapcsolat:

Kádár Andrea

Next9 Communications

+36-30 560 6005

andrea.kadar@next9.hu

FacebookTwitterLinkedIn