Valós idejű, autonóm energetikai információs és termelésmenedzsment rendszer fejlesztése

A jelenlegi folyamatosan változó világban az ALTEO kulcsszava a fejlődés. A szinte naponta megjelenő új technológiák mellett is az a célunk, hogy ügyfeleink a változások nyertesei legyenek, ehhez rugalmasság, alkalmazkodás szükséges, mi képesek vagyunk egyedi válaszokat adni minden ügyfélnek. A megfelelő szaktudás mellett a gyors helyzetfelismerő képességünk és a nyitottságunk teszi lehetővé, hogy sikeres megoldásokat kínáljunk. Eddig két energiatároló projektre nyertünk pályázati forrást, melyekben az időjárásfüggő energiaforrások hasznosításának tervezhetőségét vizsgáljuk, illetve építettünk egy-egy energiatárolót Zuglóban és a Kazincbarcikai Fűtőmű területén. Ezek a kulcsfontosságú projektek a jövő nagy kihívásaira adhatnak választ, jelenleg ugyanis a megújuló energiaforrások egyik legnagyobb problémája a megtermelt energia tárolása. Egy harmadik pályázati projektben a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézettel közösen nyertünk forrást egy magas automatizáltsági fokú, mesterséges intelligencián alapuló, önálló termelési- és kereskedelmi döntéseket meghozni képes, „okos” erőművi villamosenergia-termelést irányító és optimalizáló energetikai-informatikai rendszer kifejlesztésére. Ezek a pályázati projektek tökéletesen illeszkednek az ALTEO törekvésébe, hogy a cég szabályozási központja a hazai szabályozási energia és kapacitáspiac egyik vezető szereplőjévé váljon. A fenti projektek is bizonyítékai annak, hogy a szakértelem mellett a vállalat élen jár a kutatás-fejlesztésben is, folyamatosan keresi a lehetséges új innovációkat, melyek választ adhatnak a szektor hosszútávú kihívásaira. Ez a jövőben sem lesz másként, amihez reményeink szerint további pályázati források is rendelkezésre állnak majd.

Kedvezményezett neve:

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. (konzorciumvezető)

Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet (konzorciumi tag)

Projekt címe: Valós idejű, autonóm energetikai információs és termelésmenedzsment rendszer fejlesztése

A támogatás összege: 401.021.730 Ft

A Projekt tartalmának bemutatása:

Az energetikai iparág jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt évtizedben. Ennek legfőbb mozgatórugói a klímatudatosság felerősödése, az energiaellátás biztonságának fontossága, valamint az információs technológia iparágakat átszövő fejlődése (elősegítve a technológiák, rendszerek és piaci szereplők valós idejű összekapcsolódását). A hagyományosan központosított, nagy energiatermelő rendszerek felől az energiatermelés világa fokozatosan mozdul el a decentralizált termelés és elosztás irányába.

A világ energiamixében egyre nagyobb arányban vannak jelen a megújuló energiaforrás bázisú, nagyrészt időjárásfüggő erőművek (jellemzően szél- és naperőművek). Az időjárástól függő működés jellemzői (bizonytalan termelés, korlátozott szabályozhatóság stb.) komoly kihívást jelentenek a villamosenergia-rendszer termelésének és fogyasztásának mindenkori egyensúlyáért, a rendszer stabilitásáért felelős rendszerirányítónak.

Mindezek miatt egyre nagyobb az igény az olyan, a meglévő rendszerekbe integrálható és optimalizáltan működtethető megoldásokra, amelyek képesek korrigálni az előrejelzési pontatlanságból fakadó termelési-fogyasztási egyensúlytalanságokat. A fenti kihívások kezeléséhez az ALTEO egy magas automatizáltsági fokú, mesterséges intelligencián alapuló, önálló termelési- és kereskedelmi döntéseket meghozni képes, „okos” erőművi villamosenergia-termelést irányító és optimalizáló energetikai-informatikai rendszert fejleszt ki a nemzetközileg is elismert Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakmai támogatásával. A rendszer része egy újonnan létesítendő elektromos fűtésű kazán is, amely amellett, hogy megteremti a megújuló energiaforrásokkal megtermelt villamos energia hővé alakításának lehetőségét, gyors terhelésváltási képességén keresztül biztosít magasabb szintű rugalmasságot az ALTEO Szabályozási Központja számára.

Az ALTEO életében ez a projekt tökéletesen illeszkedik abba a hosszú évek óta következetesen képviselt törekvésbe, hogy a cég szabályozási központja a hazai szabályozási energia és kapacitáspiac egyik vezető szereplőjévé váljon.

A projekt sikeres megvalósítása hozzájárulhat a megújuló energiaforrás bázisú erőművek elterjedésének felgyorsításához, javítva a villamosenergia-rendszer stabilitását, növelve az ellátásbiztonságot, mindezekkel támogatva egy klímasemleges gazdaság létrejöttét.

A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.09.30.

Projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00229

Sajtóközlemény

Energiában gondolkodunk.

FacebookTwitterLinkedIn