+36 1/236-8051
Központi Titkárság: +36 1/236-8050 - Energia kiskereskedelmi ügyfélszolgálat: +36 1/236-8054
Titkárság: info@alteo.hu - Ügyfélszolgálat: energia@alteo.hu

Ki vásárolhat villamos energiát a versenypiacon?


A 3×63 Amper névleges csatlakozási teljesítménnyel rendelkező fogyasztók kötelesek a versenypiacról vételezni, az ez alatti névleges csatlakozási teljesítménnyel rendelkező fogyasztók erről szabadon dönthetnek.

Mi az előnye a versenypiaci vételezésnek?


A versenypiacról vételező fogyasztók szabadon választhatnak a piacon lévő kereskedői ajánlatok közül, amelyek alapján rögzített és fix feltételek szerint köthetnek szerződéseket meghatározott időtartamra. A szerződéses időtartam alatt a szerződés kondíciók és az ár nem változnak.

Mit jelent az egyetemes szolgáltatás?


Egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező egyetemes szolgáltató által történő villamosenergia-ellátás, államilag ellenőrzött feltételek és áralkalmazási szabályok szerint. Az egyetemes szolgáltatást az arra jogosultak vehetik igénybe, akik szabadon dönthetnek a versenypiaci vételezési forma mellett is.

Hogyan szerezhető be a terhelési görbe regisztrálására alkalmas fogyasztásmérő készülék?


A fogyasztásmérő kialakítása, a fogyasztói igény jelzése alapján, a Hálózati Engedélyes kötelezettsége.

Hogyan történik a versenypiacra lépés?


A versenypiacra lépés alapvető feltétele, hogy a piaci szereplő villamosenergia-kereskedelmi és mérlegkör-tagsági (ez utóbbit a kereskedelmi szerződés gyakran magában foglalja) szerződéssel rendelkezzen. A szerződés megkötéséhez több kereskedői ajánlat bekérése ajánlott, az éves fogyasztási mennyiség alapján. A szerződés aláírása után a kereskedő bejelenti piaci szereplő versenypiacra történő kilépését a Hálózati Engedélyesnél, felhasználónak a piacra lépés előtt legalább 30 nappal fel kell mondania az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződését, az abba foglaltaknak megfelelően.

Hogyan történik a kereskedőváltás?


A villamosenergia-kereskedelmi szerződés aláírása után a kereskedőváltást az új kereskedő jelenti be a Hálózati Engedélyesnél.

Áramszünet esetén kit kell értesíteni?


A területileg illetékes Hálózati Engedélyes hibabejelentő csatornáján keresztül lehet az áramszünetet és más hálózati problémákat bejelenteni.

Mi a szerepe a Hálózati Engedélyesnek?


A villamos energia végfelhasználói pontra történő eljuttatásához és elosztáshoz használt vezetékrendszer tulajdonosa és üzemeltetője, amely tevékenységekért rendszerhasználati díjakat jogosult beszedni. Az engedélyes tevékenysége területhez kötött, a piaci szereplők által nem megválasztható.

Milyen időtávra köthető kereskedelmi szerződés a versenypiacon?


A Felhasználó és a Kereskedő egyedi megállapodása alapján egyedi időtávú szerződések köthetők. A gyakorlatban a legtöbb szerződés időtartama egy naptári évre szól.

Milyen szerződések megkötése szükséges a Fogyasztó és a Hálózati Engedélyes között?


A Fogyasztónak rendelkeznie kell Hálózat csatlakozási szerződéssel, a rendelkezésre álló teljesítmény- és Hálózathasználati szerződéssel, a rendszerhasználat feltételeinek rögzítéséhez.

A versenypiacra lépést követően hány számla érkezik a felhasználók felé?


A villamosenergia-kereskedő az általa a fogyasztó számára betáplált villamos energia mennyiség után küldi meg számláját. A területileg illetékes Hálózati Engedélyes a villamosenergia-hálózat biztosításáért rendszerhasználati díjat jogosult szedni, amely alapján számlát küld a fogyasztónak.

Mit jelent a rendszerhasználati díj?


A fogyasztó számára eljuttatott villamos energia átviteléhez használt hálózati rendszer üzemeltetése, karbantartása és felügyelete alapján a területileg illetékes Hálózati Engedélyes a fogyasztótól rendszerhasználati díjat jogosult szedni, amely alapján számlát küld a fogyasztónak. A rendszerhasználati díjak az ország területén mindenhol hatóságilag meghatározottak és megegyező mértékűek.

Mit jelent a vezérelt fogyasztás?


Előre nem meghatározott, de csúcsidőn kívüli időszakban, szakaszosan üzemeltetett berendezésekhez tartozó villamosenergia-fogyasztás, ha a berendezések vezérelt áramkörre vannak csatlakoztatva.

Profilos elszámolás esetén hogyan történik a számlázás?


Profilos fogyasztási helyekre, a szerződéses időszak első- és utolsóelőtti hónapja között, a Mértékadó Éves Fogyasztási mennyiség alapján a kereskedő átalány díjat számláz ki. A szerződéses időszak utolsó hónapjában, elszámoló számla kiállítására kerül sor.

Mit jelent a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF)?


A fogyasztó számára a Hálózati Engedélyes által, az előző fogyasztási időszakok alapján megállapított éves fogyasztási mennyiség.

Mi az idősoros elszámolás?


Azon felhasználók villamosenergia-mennyiség elszámolási rendszere, amelyek terhelési görbe rögzítésére alkalmas fogyasztásmérő készülékkel rendelkeznek.

Idősoros elszámolás esetén hogyan történik a számlázás?


A Kereskedő által a szerződéses időszak minden hónapjában elszámoló számla kiállítására kerül sor, havi fogyasztásuk alapján.

Mikor történik a mérőóra leolvasása?


Profilos elszámolás esetén az óra leolvasása a Hálózati Engedélyes által évente egy alkalommal történik. Idősoros elszámolás esetén a mérőóra leolvasás gyakorlatilag folyamatos.

Módosítható-e a Mértékadó Éves Fogyasztás nagysága?


Igen, a profilos fogyasztók a Hálózati Engedélyesnél tett bejelentéssel módosíthatnak a Mértékadó Éves Fogyasztási mennyiségen.