Compliance kérdőív 2023

 

Az ALTEO Csoport Compliance kockázati térképének elkészítéséhez – a korrupció, csalások, visszaélések lehetőségének kiküszöbölése érdekében – az alábbi kérdéssor kitöltése szükséges.

A kérdőív azt fogja megmutatni, hogy a vállalat csoport azonosított és tényleges kockázataihoz képest a vezetőknek milyen ismeretei vannak a vizsgált területek kockázataira vonatkozóan.

A válaszokat egy 0-5 –ig terjedő skálán kell minden egyes kérdésnél értékelni aszerint, hogy a vállalatról szerzett tapasztalata és információi alapján mennyire jellemző a vállalatra.

Az egyes kérdések megválaszolásakor a jelenlegi helyzetből induljon ki, aszerint, hogy információ szerint most valójában milyen a helyzet, – nem pedig abból, hogy milyennek szeretné azt látni.

Az egyes pontszámok jelentése:

0 – az adott témára (kérdésre) vonatkozóan nem rendelkezik információval

1– egyáltalán nem valósult meg (a koncepció és az eljárás hiányzik)

2– még nem teljesített (a koncepció részben áll rendelkezésre, az intézkedések, eljárások és az ellenőrzés részben meghatározott, de még nem valósult meg)

3– hiányosan valósult meg (a koncepció részben valósult meg, néhány intézkedés valósult meg, de ellenőrzés nélkül)

4– kielégítően megvalósult (a koncepció túlnyomórészt rendelkezésre áll, az intézkedések a fontosabb pontokon megvalósultak és alkalomszerűen ellenőrzik is azokat)

5 – teljes mértékben megvalósult (a koncepció rendelkezésre áll, az intézkedéseket teljeskörűen megvalósították, és teljeskörűen ellenőrzik)

A kérdőív öt témát ölel fel: a vállalatvezetésre vonatkozó kérdések, a személyzeti politikához kapcsolódó kérdések, pénzügyi és számlázási területhez kapcsolódó kérdések, a nyilvánossághoz, információ-átadáshoz kapcsolódó kérdések, beszerzéshez kapcsolódó kérdések.

  • I. A vállalatvezetésre vonatkozó kérdések

  • II. A személyzeti politikához kapcsolódó kérdések

  • III. Pénzügyi és számlázási területhez kapcsolódó kérdések

  • IV. A nyilvánossághoz, információ-átadáshoz kapcsolódó kérdések

  • V. Beszerzéshez kapcsolódó kérdések

FacebookTwitterLinkedIn