+36 1/236-8051
Központi Titkárság: +36 1/236-8050 - Energia kiskereskedelmi ügyfélszolgálat: +36 1/236-8054
Titkárság: info@alteo.hu - Ügyfélszolgálat: energia@alteo.hu

2011. július 1-jei hatállyal megszűnt a nem megújuló energia alapon kapcsolt hő- és villamos energia kötelező átvételi rendszere, amely korábban lehetőséget biztosított a termelt villamos energia támogatott áron történő értékesítésére. Ezt követően egy évvel később pedig megszűnt az ezen termelőket tömörítő MAVIR Zrt. által működtetett mérlegkör is, így a tevékenységüket tovább folytató kiserőművek az addig hatóságilag szabályozott környezetből kiléptek a szervezett villamos energia piacra. Ez az új környezetet szükségessé tette a kiserőművek üzemeltetési koncepciójának újragondolását és új típusú szerződéses kapcsolatok kialakítását.

Felismerve azt, hogy a termelők egyedüli szereplőként jóval kisebb mozgástérrel és tárgyalási pozícióval rendelkeznek a kereskedővel szemben, a 2015 májusa óta az ALTEO Group tagjaként működő Sinergy Kft. döntött egy úgynevezett Virtuális Erőmű létrehozásáról. A Virtuális Erőmű egyesíti és egységes informatikai platform alá vonja a hozzá csatlakozó villamos energiát termelő rendszereket, lehetőséget biztosítva ezzel, hogy azok egy nagyobb, kifelé egységes képet mutató, “látszólagos” erőművet alkossanak. A kapacitások ily módon való összevonása növeli a Virtuális Erőműbe integrált termelők piaci súlyát és rugalmasságát, amely lehetővé teszi a villamos energia piacon értékesíthető termékek körének szélesítését és kedvezőbb kereskedelmi feltételek kialakítását.

A Virtuális Erőmű működését biztosító informatikai rendszert 2012 elején helyezték üzembe, és még ebben az évben folytatták annak bővítését a rendszerszintű szabályozási tartalékok nyújtását is lehetővé tévő modullal, melynek alkalmasságát igazoló sikeres akkreditációját a MAVIR 2012. december folytatta le.

2013. január 1-től a Virtuális Erőműbe tartozó termelők aktívan vesznek részt a MAVIR szekunder szabályozási tartalék piacán.

Az ALTEO Group elsődleges célja az általa tulajdonolt és működtetett, illetve a Virtuális Erőműhöz csatlakozott kiserőművek összevont kapacitásainak értékesítése a MAVIR által szervezett szekunder tartalék rendszerszintű szolgáltatások piacán, valamint az ezzel párhuzamosan termelt villamos energia értékesítése más villamosenergia-kereskedők és a szervezett piac számára.