+36 1/236-8051
Központi Titkárság: +36 1/236-8050 - Energia kiskereskedelmi ügyfélszolgálat: +36 1/236-8054
Titkárság: info@alteo.hu - Ügyfélszolgálat: energia@alteo.hu

Társaságra vonatkozó alapinformációk

A vállalat 2008. március 19-én alakult meg, fő tevékenységi körének a villamosenergia-termelést jelölték meg az alapító tulajdonosok.

Az első év a későbbi működésre való felkészüléssel, az ehhez szükséges kvalifikált szakemberek kiválasztásával telt, illetve az év végén a társaság elkezdhette első beruházásának előkészületeit: egy 1 MWe névleges teljesítményű gázmotoros kogenerációs kiserőmű létesítését a frissen elkészült egri AGRIA Park bevásárlóközpontban, így segítve a bevásárlóközpont villamosenergia- és hőellátásának későbbi optimalizálását.

A hatékony előkészítésnek köszönhetően az ALTEO 2009. január 1-jén – a MEH működési engedélyének birtokában – elindította villamosenergia-kereskedelmi tevékenységét is, amely már az első évében kiemelkedő árbevételt produkált, és a későbbiekben is folyamatos fejlődést, bővülést ért el, a fogyasztói kört és az értékesített villamos energiát illetően is.

2009 júliusában a társaság igazgatóságának személyi összetétele jelentősen változott, az Igazgatóság elnöki tisztségét Kaderják Péter energiagazdálkodási szakember vette át.

2009 nyarán az ALTEO a termálvizekben oldott hulladékgázok energetikai hasznosításával foglalkozó Hidrogáz Kft.-vel, annak tiszaföldvári, illetve kisújszállási hulladékgáz-hasznosító, egyaránt 143 kWe teljesítményű gázmotoros kiserőművével, valamint a hozzájuk tartozó szaktudással bővítette portfólióját.

Ezzel párhuzamosan az ALTEO megkezdte az E.ON Energiatermelő Kft. által üzemeltetett győri és soproni hőerőművek akvizíciós célú átvilágítását, majd miután a két erőmű cégjogi átalakulással, Győri Erőmű Kft., illetve Soproni Erőmű Kft. néven kivált az E.ON Energiatermelő Kft.-ből, e két céget 2009. december 31-én megvásárolta a társaság tulajdonában álló két projekttársaság.

Az akvizícióval a cégcsoport kapacitása 114 MWth, illetve 9 MWe névleges teljesítménnyel nőtt a győri erőműnek, 105 MWth, illetve 15 MWe névleges teljesítménnyel a soproni erőműnek köszönhetően. Mindkét erőmű kapcsoltan termel hő- és villamosenergiát. Hőenergiával főleg ipari, kereskedelmi fogyasztókat látnak el, a soproni erőműnek azonban lakossági fogyasztói is vannak.

A 2009. pénzügyi évet az ALTEO 1.448 millió forint mérlegfőösszeg mellett 10,4 millió forint adózott eredménnyel zárta.

2010 tavaszán az ALTEO tovább bővítette megújuló energiaforrást hasznosító erőmű-portfólióját a nyíregyházi és debreceni hulladéklerakó területén depóniagáz energetikai hasznosításával foglalkozó CÍVIS-Biogáz Kft. és EXIM-INVEST Biogáz Kft. akvizíciója révén, ezzel jelentős lépést tett meg hosszú távú célja, a vegyes összetételű energiatermelő portfólió létrehozása felé.

2010 őszén az egri AGRIA Parkban sikeresen lezárult az ALTEO projekttársasága által létesített kiserőmű próbaüzeme, az erőmű azóta is zavartalanul szolgálja ki a bevásárlóközpont 1MW villamosenergia-igényét, és fedezi a bevásárlóközpont teljes, téli melegvíz- és fűtésienergia-szükségletét.

Az ALTEO 2010 szeptemberében nyilvánosan működő részvénytársasággá alakult, 2010. október 11-én valamennyi részvényét bevezette a BÉT „B” kategóriájába.

2011 első felében hatékonyságnövelő fejlesztéseket indított meg a győri és soproni erőművekben az ALTEO. Sopronban a fejlesztés már lezárult, két új kazán állt üzembe, Győrben pedig a három új gázmotor telepítése és üzembe helyezésére 2011. év végén került sor.

2011 júniusában az ALTEO 2 milliárd össznévértékű kötvényprogramjára kapott jóváhagyást a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől. A program keretében 2011 novemberében sor került az első kibocsátásra, ezen 572 millió forint értékben jegyeztek kötvényt a lakossági és intézményi befektetők, majd 2012 januárjában további 400 millió forint kibocsátási értékű zérókupon kötvényt értékesített zártkörű kibocsátás keretében az ALTEO.

A cégcsoport 2011-ben közel 4,856milliárd forint árbevételt realizált, munkavállalói állománya pedig megközelítőleg hetven fő volt.

2012 februárjában a MEH engedélyezte az ALTEO leányvállalata, az ALTEO Energiakereskedő Zrt. számára a földgáz-kereskedelmi tevékenységet. Az új üzletág elindításával elsődleges cél a cégcsoport saját földgáztüzelésű erőműveinek az ellátása, és ezáltal a csoporton belüli szinergikus lehetőségek fokozottabb kihasználása.

2012 májusában az ALTEO 3 szélerőmű megvásárlásával bővítette megújuló energia portfólióját.

2012 októberében zártkörű tőkeemelési folyamat zárult eredményesen, ahol 310 millió forint értékben bocsátott ki a társaság részvényt.

A cégcsoport 2012-ben közel 5,545milliárd forint árbevételt ért el.

2013 februárjában újabb szélerőművet vásárolt a társaság, ezúttal a 1,5 megawatt kapacitású törökszentmiklósi szélturbina megvásárlásával bővítette portfólióját.

A társaság 2013-as árbevétele 6,172 milliárd forintot tett ki.

2014. január 10-én sikeres zártkörű kötvénykibocsátást hajtott végre a társaság 623,9 millió forint értékben.

A társaság 2014-as árbevétele 5,860 milliárd forintot tett ki.

A vállalatcsoport 2015 májusában sikeresen zárta le a korábban az ELMŰ-ÉMÁSZ Csoport tulajdonában álló Sinergy Kft. akvizícióját, amely ügylet az év egyik legnagyobb energetikai vállalati ügylete volt. A Sinergy Kft.-vel megerősödött ALTEO Group ezzel a lépéssel felzárkózott a magyar energetikai szektor vezető cégeihez, energetikai nemzeti bajnokká vált.

Az ALTEO Group összesen 22 erőművi egységet tulajdonol, illetve üzemeltet, erőművi portfóliója 77,75 megawatt villamosenergia- és 463 megawatt hőtermelő kapacitással rendelkezik. A vállalat erőműparkjának jelentős része megújuló energiaforrásokat használ, a csoport többek között rendelkezik 4 szélerőművel, 2 vízerőművel és több alternatív gázokat hasznosító egységgel is.

A társaság 2015-ös árbevétele 10,70 milliárd forintot tett ki, amely rekordot jelent a vállalat eddigi működése során.

Az ALTEO Group anyavállalata, az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. 2016. szeptember 26. és október 17. között új részvénykibocsátás általi tőkeemelést hajtott végre, amelyen intézményi és magánbefektetők is jegyezhették a vállalat értékpapírjait. A vállalatcsoport a tőkeemelés során összesen 299.992 darab új vállalati papírt értékesített 4.630 forintos áron, összesen mintegy 1,4 milliárd forint értékben. A korábban a Budapesti Értéktőzsde parkettjén jelen lévő papírokkal és a vállalat új részvényeivel együtt már jelentős, közel 400.000 darab részvénynyi közkézhányaddal rendelkezik, amely már jelentős likviditásjavulást is eredményezhet. A vállalat részvényeit egy úttal a Budapesti Értéktőzsde Technikai kategóriájából a Standard kategóriába sorolták át.

Az ALTEO Group stratégiai célja olyan meghatározó energetikai szolgáltatóvá válni, aki az energiakereskedelem, a decentralizált energiatermelés és a hatékony energiagazdálkodás optimális alkalmazásával fogyasztói részére fenntartható energiaellátást, részvényeseinek pedig megfelelő hozamot biztosít.

E cél elérése érdekében a vállalat egyrészt olyan energetikai termelői portfoliót alakít ki és fejleszt folyamatosan, amely egyaránt tartalmaz alternatív- és megújuló energiaforrások hasznosítására épülő egységeket, valamint szénhidrogén-tüzelésű kis energiatermelő rendszereket is, másrészt pedig egy fogyasztó-központú és rugalmas energia-kereskedői üzletágat épít. Mindezek mellett segíti fogyasztói hatékony energiagazdálkodását annak érdekében, hogy a működésükkel járó környezetterhelést és energiaköltségeiket is minimalizálják, a gazdaságosan hasznosítható megújuló energiaforrásokat pedig maximálisan kihasználják.

Az ALTEO Group elsősorban Magyarországon működik, de a vállalat célja, hogy tevékenységét más, elsősorban szomszédos, országokra és a kelet-közép-európai régióra is kiterjessze. Fogyasztói között egyaránt megtalálhatók a hazai kis- és középvállalkozások és a nagyvállalatok egyaránt.

Bakács István
Felügyelő Bizottság elnöke

Bakács István 2001-2010 között az E.ON Hungária Zrt. vezérigazgató-helyettesi cím viselésére jogosult igazgatósági tagja volt, mely munkakörében az energiatermelési, kereskedelmi, és értékesítési szakterületek vezetését látta el. 1989-2001 között a Magyar Villamos Művek Zrt. igazgatóságának tagja, 1998-tól vezérigazgatója. Korábban vezető beosztásokban dolgozott a Paksi Atomerőműben, illetve az Erőmű Beruházási Vállalatnál. Végzettségét tekintve mérnök-fizikus, oklevelét a Moszkvai Energetikai Műszaki Egyetemen szerezte.

Dr. Borbíró István
Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Borbíró István ügyvéd, 1993 óta a Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda tagja. Diplomáját az ELTE jogi karán szerezte, ahol a közigazgatási jogi tanszéken oktatói feladatokat is ellátott. A gazdasági jog és a projektfejlesztésekkel kapcsolatos engedélyezési eljárások területén rendelkezik kiemelkedő szaktudással és tapasztalattal.

Jancsó Péter
Felügyelő Bizottság tagja

Jancsó Péter, a részvénytársaság megalakulása óta a Graboplast Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint a GRABO-HOLDING Zrt. igazgatóságának tagja. 1997 és 2001 között a Győr-Moson-Sopron Megyei Iparkamara elnöke volt, emellett különböző társadalmi és tanácsadói szervezeteknek tagja, illetve volt tagja. Diplomáit a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte.

Dr. Lukács János
Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Lukács János a közgazdaságtudományok kandidátusa, a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügyi és számviteli tanszékének vezetője. Közgazdász-tanári diplomáját is ennek az intézménynek a jogelődjénél szerezte 1983-ban. Okleveles könyvvizsgáló és adószakértő, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke.

Karvalits Ferenc
Felügyelő Bizottság tagja

Karvalits Ferenc 1990-ben lépett a bankári pályára, 1996-tól a Magyar Nemzeti Bank Bankfőosztály vezetője, 1998-tól 2001-ig Ügyvezető igazgató, az Igazgatótanács tagja. Ezt követően a Wallis Zrt. vezérigazgató-helyettesi posztját töltötte be 2002-ig, majd 2002 és 2005 között az Igazgatóság tagja volt, egyúttal a CIB Bank vezérigazgatója. 2005 áprilisában az FHB Bank alelnöke, a Monetáris Tanács tagja. 2013-tól a Venturio Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., majd a PERION Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. munkájában vesz részt tanácsadóként, később az Igazgatóságok tagjaként.

Kaderják Péter
Igazgatóság elnöke

Közgazdász, 2009 júliusa óta az ALTEO Igazgatóságának elnöke, egyben a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjának vezetője. Korábban négy éven keresztül volt a Magyar Energia Hivatal, illetve az Energiaszabályozók Regionális Egyesületének (ERRA) elnöke. A Corvinus Egyetem energiagazdász szakképzésének vezetője, az ERRA oktatási igazgatója, a Firenzei Szabályozási Iskola rendszeres előadója. A vezetékes energiapiacok működésére és szabályozására vonatkozó széleskörű gyakorlati, kutatói és oktatói tapasztalatokkal rendelkezik. Több, a közép- és délkelet európai régió energiapiacaira vonatkozó nemzetközi kutatási projekt vezetője.

Ifj. Chikán Attila
Vezérigazgató, az Igazgatóság tagja

Ifj. Chikán Attila, a társaság alapítása, 2008 márciusa óta az ALTEO vezérigazgatója. Korábban öt éven keresztül volt az EETEK Holding befektetési igazgatója, ahol vezető szerepet töltött be több mint 10 milliárd forint értékű energetikai befektetés végrehajtásában. Ez többek között mintegy 30 megawatt kiserőművi befektetést jelentett. Ezt megelőzően pénzügyi és befektetési elemzőként dolgozott különböző pozíciókban. Diplomáit a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, illetve a Külkereskedelmi Főiskolán szerezte. A fenntarthatósági kérdésekben aktív vezérigazgató témába vágó blogot vezet Chikansplanet néven.

Kovács Domonkos
Befektetési igazgató, az Igazgatóság tagja

Kovács Domonkos befektetési igazgatóként 2012 márciusa óta dolgozik az ALTEO-nál. Közel 18 éves tapasztalattal rendelkezik befektetés-elemzési, akvizíciós, illetve tőkepiaci területen. 1993-ban végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, ezt követően hét éven keresztül a CAIB Értékpapír Rt. vállalati pénzügyi osztályán dolgozott, ahol számos tőzsdei kibocsátási és akvizíciós tanácsadási projektben vett részt, 1997-től már a CAIB vállalati pénzügyi osztályának vállalatértékelésekért felelős igazgatójaként. 2000-től a Wallis Zrt. befektetés-elemzési igazgatója, majd 2005-től a cégcsoport kontrolling vezetője. 2008 áprilisától 2011 márciusáig a Deloitte Zrt. pénzügyi tanácsadási részlegén a vállalatértékelési és pénzügyi modellezési üzletág vezetőjeként dolgozott.

Müllner Zsolt
Igazgatóság tagja

Müllner Zsolt 2015. február óta az Igazgatóság tagja. A társaság jelenlegi többségi tulajdonosánál 2010 óta vezérigazgatói pozíciót tölt be, korábban 2007-től a Wallis Zrt.-nél töltött be azonos munkakört. Közgazdász, diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen szerezte. Az egyetem elvégzését követően aktívan részt vett az International Business School megalapításában és két évig a magánfőiskola vezetője volt. Ezután tíz éven keresztül a Wallis Motor, a BMW magyarországi vezérképviseletének ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett.

Mező Gyula
Igazgatóság tagja

Mező Gyula Zoltán 2015 novembere óta az Igazgatóság tagja. A villamosmérnöki és mérnök-közgazdász végzettséggel rendelkező szakember jelenleg a Graboplast Zrt. és a FoxPost Zrt. igazgatóságának tagja, a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. pénzügyi igazgatója, és a VENTURIO Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. és a PERION Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. vagyonkezelési igazgatója volt, korábban nyolc évet töltött a Citibanknál pénzügyi igazgatóként.

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. tulajdonosi struktúráját az alábbi linken, letölthető PDF formátumban érheti el.
ALTEO NYRT Tulajdonosi struktúra – 2014.02.28.
ALTEO NYRT Tulajdonosi struktúra