+36 1/236-8051
Központi Titkárság: +36 1/236-8050 - Energia kiskereskedelmi ügyfélszolgálat: +36 1/236-8054
Titkárság: info@alteo.hu - Ügyfélszolgálat: energia@alteo.hu

Tisztelt Érdeklődő!

Az ALTEO Group első nyilvános részvényértékesítése lezárult. A részvények árfolyamáról, a kereskedési adatokról és a befektetői információkról a Budapesti Értéktőzsde oldalán, ide kattintva tájékozódhatnak. Ezúton is köszönjük a részvényjegyző intézményi- és magánbefektetők érdeklődését és bizalmát!
1Befektetőiinformációk

A magyar energetikai szektor egyik vezető vállalata, az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. (az ALTEO Group anyavállalata), nyilvános részvényértékesítést tart, amelynek keretében nyilvános jegyzés során újonnan kibocsátandó részvényeket és a kereslettől függően – túljegyzés esetén – a társaság által már korábban kibocsátott és a Wallis Asset Management Zrt. tulajdonában lévő papírokat értékesít. A smart energy management területén piacvezető, alternatív energetikai szolgáltató első alkalommal hajt végre nyilvános részvénykibocsátást a vállalat tőkebevonási céljaival összhangban, széles körben elérhetővé téve azokat a magánbefektetők számára.

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. megszerezhető részvényeire jegyzési ajánlatot 4900 forintos áron tehetnek az érdeklődők a nyilvános forgalomba hozatal során. A részvények végleges árát a zártkörű, intézményi kibocsátás során maghatározott ár képezi majd, amely akár alacsonyabb is lehet a 4900 forintos, a nyilvános forgalomba hozatal során alkalmazott jegyzési árnál. Az esetleges árkülönbözet természetesen a magánbefektetők részére jóváírásra kerül, a nyilvános forgalomba hozatalban résztvevő magánbefektetők ugyanazon az áron jutnak majd az ALTEO részvényekhez, mint az intézményi kibocsátás befektetői.

Az ALTEO Group újonnan kibocsájtott részvényeit a magánbefektetők 2016. szeptember 26. és október 17. között jegyezhetik. Az értékesítésben vezető forgalmazóként az UniCredit Bank Hungary Zrt, társforgalmazókként az ERSTE Befektetési Zrt. és az MKB Bank Zrt. vesznek részt.

2008-as megalapítása óta az ALTEO cégcsoport pénzügyi teljesítménye jelentős növekedést mutatott, elsősorban a stabil menedzsmentnek és az üzleti stratégiája következetes megvalósításának köszönhetően. A vállalat 2015-ben eddigi legeredményesebb évét zárta, a cégcsoport konszolidált árbevétele elérte a 10,7 milliárd, értékcsökkenési leírások előtti konszolidált üzemi eredménye (EBITDA) pedig meghaladta az 1,4 milliárd forintot. A tavalyi évnek az eredményéből az ALTEO Group közel 200 millió forint – azaz részvényenként 120 forint – osztalékot fizetett részvényeseinek.
A dinamikus növekedés tovább folytatódott 2016 első félévében is: az ALTEO Group konszolidált EBITDA-ja már ezen időszak alatt meghaladta az 1,6 milliárd, konszolidált nettó átfogó eredménye pedig a 868 millió forintot.

Az ALTEO részvényei 2010 végétől a Budapesti Értéktőzsde T kategóriájában szerepelnek.

2Részvényjegyzésiinformációk

Milyen áron juthatok ALTEO részvényhez az értékesítés alatt?
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. nyilvános forgalomba hozatal során kibocsátott új részvényeire jegyzési ajánlatot 4900 forintos áron tehetnek az érdeklődők. A részvények végleges árát a zártkörű, intézményi kibocsájtás során maghatározott ár képezi majd, amely akár alacsonyabb is lehet a 4900 forintos nyílt jegyzési árnál. Az esetleges árkülönbözet természetesen jóváírásra kerül a magánbefektetők részére, a nyilvános forgalomba hozatalban résztvevő magánbefektetők ugyanazon az áron jutnak majd az ALTEO részvényekhez, mint az intézményi kibocsátás befektetői.

Mikor jegyezhetek ALTEO részvényt?
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. nyilvános részvényértékesítésének időtartama 16 munkanap, amely 2016. szeptember 26-ától október 17-e 14:00 óráig tart, feltéve, hogy a prospektusban jelölt feltételek mentén nem kerül sor a nyilvános részvényértékesítés felfüggesztésére.

Hol jegyezhetek ALTEO részvényt?
Az értékesítési konzorcium vezető forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt.; társforgalmazóként az ERSTE Befektetési Zrt. és az MKB Bank Zrt. vesz részt a részvényértékesítésben.
Az érdeklődő befektetők a papírokat az UniCredit Bank Hungary Zrt. és az MKB Bank Zrt. kijelölt fiókjaiban; az ERSTE Befektetési Zrt. kijelölt partnereinél; az ERSTE NetBroker online felületén; illetve az MKB Bank Zrt. TeleBANKár szolgáltatásán keresztül jegyezhetik.
A forgalmazói konzorcium személyes jegyzési helyeinek listáját itt, illetve a letölthető dokumentumok fül alatt találja. Az ERSTE NetBroker felületét, illetve az MKB Bank TeleBANKár szolgáltatásának elérhetőségét a jobb oldali dobozokra kattintva érheti el.
Értékesítési helyek listája – UniCredit Bank Hungary Zrt.
Értékesítési helyek listája – ERSTE Befektetési Zrt.
Értékesítési helyek listája – MKB Bank Zrt.

Mikor, milyen esetben függesztik fel a részvények jegyzési lehetőségét?
A jegyzési periódus az első három munkanapot követően bármikor lezárható, amennyiben a beérkező jegyzések mennyisége alapján a forgalmazó és az értékesítő azt indokoltnak látja.

Mit jelent az, hogy a részvények ársávja 4600 és 4900 forint között alakul?
A nyilvános részvény forgalomba hozatalban részt vevő befektetők a megállapított ársáv maximumán, azaz 4900 Ft-os árfolyamon jegyezhetik a részvényt. A nyilvános forgalomba hozatalt követően zárul az intézményi befektetők részére történő zártkörű részvényértékesítés. A végleges részvényárat az ársávon belül az intézményi befektetők határozzák meg. A nyilvános értékesítésben résztvevő befektetők ugyanezen az áron jutnak a részvényhez. Ha végleges ár kevesebb lesz, mint a maximum ár, a nyilvános értékesítésben részt vevő befektetők a különbözetet visszakapják.

Mekkora értékben bocsájt ki részvényeket az ALTEO?
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. a nyilvános értékesítés során összesen maximum 300.000 darab új részvényt kíván értékesíteni. Az intézményi befektetők részére sorra kerülő zártkörű részvényértékesítés során pedig maximum 600.000 db részvény kerül felkínálásra, azaz a nyilvános és zártkörű részvényértékesítés során összesen maximum 900.000 ALTEO részvény kerül felkínálásra. Amennyiben a felkínált új részvényekből 3 milliárd Ft-ot meghaladó értékben jegyeznek a befektetők, aWallis Asset Management Zrt. a tulajdonában lévő meglévő részvények közül is értékesíthet azzal, hogy az Wallis Asset Management Zrt. még a megszerezhető részvények maximális számának értékesítése esetén is legalább többségi részesedést meg fog tartani a társaságban.

Hol találom meg a prospektust és a tájékoztató anyagokat, hogy megfelelően megalapozott befektetési döntést hozhassak?
A részvényjegyzés részletes feltételei és a befektetési döntés meghozatalához szükséges további információk az ALTEO részvények nyilvános forgalomba hozatalával kapcsolatos tájékoztatókban részletesen megismerhetőek. A tájékoztatók elektronikus formában letöltheti az ALTEO weboldaláról, de azok a forgalmazói konzorcium tagjainak weboldalán, illetve a BÉT és az MNB online felületein is elérhetőek. Nyomtatott formában a befektetői tájékoztatók elérhetőek a személyes jegyzés helyszínein (lásd Hol jegyezhetek ALTEO részvényt fejezet) és az ALTEO 1131 Budapest Babér u. 1-5. szám alatti irodájában.
Jelen weboldal Letölthető dokumentumok szekciójában további tájékoztató anyagokat talál!


3ALTEOszámokban
2008-as megalapítása óta az ALTEO cégcsoport pénzügyi teljesítménye, a stabil menedzsmentnek és a következetes üzleti stratégiának köszönhetően, jelentős növekedést mutatott.
2015 az eddigi legeredményesebb év volt az ALTEO életében, a cégcsoport konszolidált árbevétele elérte a 10,7 milliárd forintot, értékcsökkenési leírások előtti konszolidált üzemi eredménye (EBITDA) pedig meghaladta az 1,4 milliárd forintot, s ennek az évnek az eredményéből közel 200 millió forint – azaz részvényenként 120 forint – osztalékot fizetett.

A növekedés tovább folytatódott 2016 első félévében is: az ALTEO Group konszolidált EBITDA-ja már ezen időszak alatt meghaladta az 1,6 milliárd, konszolidált nettó átfogó eredménye pedig a 868 millió forintot.

A vállalat kiemelkedő teljesítményét bizonyítja, hogy az ALTEO részvények 2010 végétől a Budapesti Értéktőzsdén is szerepelnek. A részvények árfolyama 2012 szeptemberétől 2016 augusztus végéig több, mint kétszeresére nőtt. Az ALTEO Group finanszírozási stratégiájában saját tőkéből, projekt hitelek és kötvény biztosította forrásokból, továbbá részben konkrét projektekre elnyerhető európai uniós vagy állami támogatásokból igyekszik finanszírozni beruházásait. A cégcsoport mindig kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a saját tőke és a hitelek arányának mértéke egészséges maradjon. Ez sikeres és biztonságos befektetési politikájának egyik alapvetése.

Az ALTEO legfeljebb 3 milliárd forint értékben kíván forrást bevonni beruházásaihoz új részvények kibocsátása révén.
A bevont tőkéből, és az azokhoz kapcsolódó projekthitelek, továbbá esetlegesen rendelkezésre álló egyéb források igénybevételével az elkövetkező 3 évben 10-14 milliárd forint értékben tervez fejlesztéseket végrehajtani a SMART ENERGY szolgáltatási portfólió mindhárom területén.
Folyamatosan feltérképezi a beruházási és felvásárlási lehetőségeket, jelenleg 38 milliárd forint értékben azonosított számításba vehető projekteket. Ezek, illetve az időközben újonnan felmerülő lehetőségek közül kívánja megvalósítani a legjobbakat a 2017-2019 közötti időszakban.

Az ALTEO dinamikus fejlesztések és felvásárlások révén folyamatosan növelte erőműveinek számát, melyeket virtuális erőmű rendszerében egységes keretek között üzemeltet.
Fenntarthatóság iránti elkötelezettségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy 22 saját vagy üzemeltetett energiatermelő egységeinek, illetve egyéb létesítményeinek szám szerint a fele valamilyen megújuló energiaforrás felhasználásával termel villamos- vagy hőenergiát.
Erőművei között a szélturbinák, vízerőművek, depóniagázt hasznosító egységek mellett biomassza tüzelésű kazán is megtalálható.
A 11 zöld erőmű működését magas hatásfokú, földgáztüzelésű egységek támogatják, amelyek szintén megfelelnek a modern kor hatékonysági és környezetvédelmi követelményeinek.

4Letölthetődokumentumok