+36 1/236-8051
Központi Titkárság: +36 1/236-8050 - Energia kiskereskedelmi ügyfélszolgálat: +36 1/236-8054
Titkárság: info@alteo.hu - Ügyfélszolgálat: energia@alteo.hu

Az ALTEO Group hosszú távú együttműködési megállapodást kötött Kisújszállás Város Önkormányzatával a város termálvizét kísérő hulladékgázok energetikai hasznosítására és az azon alapuló alternatív hőszolgáltatás kiépítésére. Az együttműködés keretében a társaság megterveztette és megépíttette a 143 kW villamos teljesítményű gázmotoros erőművet, valamint később, 2009 során kibővítette ezt egy gázmotor kiegészítő hőhasznosító berendezéssel és kiépítette az intézményi fogyasztók csatlakozási pontjáig a hővezeték hálózatot, hogy biztosíthassa hőellátásukat.

A kiserőmű a megtermelt villamos energiát jelenleg az ALTEO Group saját mérlegkörében értékesíti. A kiserőmű 2010-ben a kísérőgázok ártalmatlanításával mintegy 5400 tonna széndioxid-kibocsátást takarított meg.