Energia leaderek

Az Integrált Irányítási Politika a rendszer alap dokumentuma, amelyben a Vezetőség elkötelezi magát a minőség, a biztonságos munkavégzés, az energiatudatosság, a környezetvédelem és a fenntarthatóság mellett.

A vállalkozási, energiaszolgáltatási és beruházási tevékenységünk során kötelezettséget vállalunk arra, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minősége meghaladja a vevői elvárásokat. Alapvető üzleti érdekeink mellett kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges és biztonságos munkahelyi környezet kialakítására, a környezetünk tisztaságára, követve az elővigyázatosság, a felelős gondoskodás és a megelőzés elvét, elkötelezve a társadalmi felelősségvállalás iránt, hozzájárulva ezzel a fenntartható fejlődés megvalósításához. ALTEO Integrált politika

Mindezt Integrált Irányítási Rendszerünk (IIR) működtetésével biztosítjuk. Az IIR négy nemzetközi szabvány szerint integrált rendszert foglal magában:

  • ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszer (MIR)
  • ISO 14001:2015 Környezetirányítási rendszer (KIR)
  • ISO 45001:2018 Munkahelyi egészség és biztonság irányítási rendszer (MEBIR)
  • ISO 50001:2018 Energiairányítási rendszer (EIR)

E rendszerek integrált működtetésével az ALTEO a mindenkori legmagasabb, nemzetközi elvárásoknak megfelelő színvonalon tud működni. Ezzel is biztosítjuk a mindenkori jogszabályoknak, és érdekelt felek elvárásainak való megfelelést.

Büszkék vagyunk rá, hogy irányítási rendszereink bevezetése óta külső auditjaink súlyos nem-megfelelősség megállapítása nélkül zajlottak le.

Energetikai szakreferens éves jelentés - 2020

Energetikai szakreferens éves jelentés - 2019

Energetikai szakreferens éves jelentés - 2018

Energiahatékonysági jelentés – 2017Tanúsítványok

ISO 50001 2018

ISO 9001 2015

ISO 14001 2015

ISO 45001:2018

VCA**/SCC** 2017/6.0 – TVK


Energiában gondolkodunk.

FacebookTwitterLinkedIn