Az ALTEO stratégiájában hangsúlyos szerepet kap a környezet, a társadalom iránti felelős magatartás. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a felnövekvő generációk és partnereink fenntarthatósági alapelveket követő magatartásra ösztönzésének.

A vállalatcsoport 2013 óta tagja a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) szervezetnek, melynek elnöke ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója. Vállalatunk a szervezet több kezdeményezésében is aktív részvételt vállalt – tagja volt a hazai vállalatvezetőknek szóló, a vállalati fenntarthatóság komplex értelmezését tartalmazó vezetői ajánlást kidolgozó csapatnak, és mentori szerepet vállalat a jövő vállalatvezetőinek szóló fejlesztési programban.

Társaságunk napi működése során is számos területen játszik aktív szerepet a vállalati felelősségvállalás területén. Rendszeresen veszünk részt az eljövendő nemzedékek számára életre hívott, elsősorban a környezeti fenntarthatósággal, innovációval és energetikával foglalkozó oktatási programokban is.


Kapcsolódó oldalak:
Letölthető dokumentumok:


A vállalati fenntarthatóság komplex értelmezése

Vision 2050

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél


Energiában gondolkodunk.

FacebookTwitterLinkedIn