Etika és Compliance

Etikai Kódex

Az ALTEO Group 2016 elején adta ki a vállalat csoport Etikai Kódexét, valamint anonim online bejelentő felületet alakítottunk ki, és szabályoztuk az etikai vizsgálatok eljárás rendjét. Az ALTEO Group etikai vonal „forró drótja” telefonon hetente két délután érhető el, internetes bejelentő rendszerünkön keresztül ingyenesen, az év 365 napján, heti hét napon és napi 24 órán keresztül elérhető.

Az Etikai Kódexünk minden érdeklődő számára elérhető az ALTEO Group honlapján. Az Etikai Kódexet munkatársainkkal személyes oktatás keretében ismertettük, amely remek lehetőséget adott arra is, hogy felmerülő kérdéseikre választ kaphassanak.

Az ALTEO Group Etikai Kódexének megalkotása során az a cél vezérelt bennünket, hogy egy olyan hasznos útmutató szülessen munkánk nyomán, amely segítséget és védelmet nyújt munkatársainknak, illetve tájékoztatja partnereinket a vállalatcsoport által képviselt és megkövetelt viselkedési normákról. A dokumentumban összefoglaltuk az ALTEO Group alapvető etikai elveit, viselkedés és vállalati kultúránk sajátosságait, az érdekérvényesítés lehetőségeit, a prioritásokat és a felelősség egyes kérdéseit.

Az ALTEO Group Etikai Kódexe egy hasznos útmutató, amely tájékoztatja partnereinket a vállalatcsoport által képviselt és megkövetelt viselkedési normákról, illetve védelmet nyújt munkatársainknak. A dokumentumban összefoglaltuk cégcsoportunk alapvető etikai elveit, viselkedési és vállalati kultúránk sajátosságait, az érdekérvényesítés lehetőségeit, a prioritásokat és a felelősség egyes kérdéseit.

Az vállalatcsoport Etikai Kódexében megfogalmazott normáink a ma hatályos törvényeknél magasabb követelményeket támasztanak a vállalatcsoport munkavállalóival szemben, mert úgy ítéljük meg, hogy egyes esetekben az egyébként jogszabályba nem ütköző, jó szándékú cselekedetek is káros következményekkel járhatnak a vállalatra és munkavállalóinkra nézve.

Az olyan alapvető etikai elveken túl, mint az egyetemes emberi jogok védelme és tiszteletben tartása, a becsület, a bizalom, az emberség, a tolerancia és a felelősség kultúránk alapját képezik az olyan közösen vallott vállalati értékeink, mint a tisztesség, az elkötelezettség, a szakértelem, az eredményesség, a kiválóságra való törekvés, a fenntarthatóság és a jókedv.

Az Etikai Kódex az alábbi linken PDF formátumban letölthető:
 

Tisztesség: becsületesek, tisztességesek és megbízhatóak vagyunk. A tisztesség minden cselekedetünk központi elve, meghatározója annak miként mi magunk cselekszünk, ahogyan egymással, illetve minden partnerünkkel szemben viselkedünk.

 

Elkötelezettség: elkötelezettek vagyunk ügyfeleink, csapattársaink, közösségeink, tulajdonosaink, beszállítóink és partnereink irányába, és azt akarjuk, hogy üzleti egységeink összességében pozitívan járuljanak hozzá a társadalom fejlődéséhez.

 

Szakértelem és kiválóságra való törekvés: mindenben, amit teszünk, a legjobbak szeretnénk lenni. Célunk, hogy feladatainkat színvonalasan, magunk és partnereink megelégedésére teljesítsük.

 

Eredményesség: az a célunk, hogy olyan üzleti tevékenységet folytassunk, amivel évről évre növelni tudjuk vállalatcsoportunk jövedelmezőségét.


Compliance (Megfelelőség biztosítása)

A Compliance feladata a vállalati működés jogszabályoknak, belső szabályoknak és a vállalat Etikai Kódexének való megfelelés biztosítása érdekében, az esetleges etikátlan, illegális vagy túlzott üzleti, munkabiztonsági kockázatot rejtő nem megfelelőségek, a szabálytalanságok, a jogsértések kiszűrése, a felelősségek megállapítása, javító intézkedések kezdeményezése, és az üzleti területek intézkedéseinek nyomon követése.

Az ALTEO Group 2015-ben indította el a Compliance programját, 2016. januárjában kiadta az Etikai Kódexét, elfogadta a Compliance Szabályzatát, továbbá megalapította a Compliance Bizottságot. A Compliance Szabályzatot és az Etikai Kódexet évente felülvizsgáljuk. A Társaság szabályozási rendjének kialakítása során az volt a célunk, hogy átlátható működést biztosítsunk, meghatározzuk az üzleti tevékenységünk kereteit, dokumentáljuk a folyamatainkat, meghatározzuk az üzleti területek együttműködését, világosan definiáljuk a feladatokat és meghatározzuk a hozzájuk kapcsolódó felelősségeket.

A Compliance Szabályzatban foglaltakat a vállalat csoport minden vezetőjének és munkavállalójának be kell tartania. A Compliance menedzsernek joga van a Társaság tulajdonában lévő összes adat, információ és dokumentum megismeréséhez, a magánszférára és az adatvédelemre vonatkozó jogszabály adta kereteken belül a vállalati tulajdonban lévő adathordozókon, számítógépeken tárolt adatokhoz való hozzáféréshez és azok megismeréséhez. A vizsgálatok során feltárt kockázatokat, a megszüntetésük, illetve mérséklésük érdekében javasolt intézkedéseket adatbázisban rögzítjük, a feltárt nem megfelelőségeket pedig rendszeresen visszamérjük. Az elmúlt év Compliance tevékenységét elemezzük és évente egyszer összefoglaló jelentést készítünk a Compliance Bizottság, valamint a Felügyelő Bizottság számára. Az éves Compliance jelentést 2017 óta a fenntarthatósági ill. azt azt követő integrált jelentésekben publikáljuk ALTEO Group honlapján az alábbi elérhetőségen: Fenntarthatósági Jelentések. A rendszeres oktatások célja az esetlegesen előforduló visszaélések megelőzése és a tudatosság fejlesztése.

2016. ÉVI COMPLIANCE JELENTÉS

A bejelentéssel fordulhat

ALTEO munkavállaló

 • – közvetlenül a vezetőjéhez,
 • – a compliance menedzserhez,
ALTEO munkavállaló és az üzleti partner
 • – postai levélben a 1033 Budapest, Kórház utca 6-12. címen,
 • – telefonon az ALTEO Csoport etikai vonalán +36 1 236-8055 (munkaidőben hétfőn és szerdán délután 14:00-17:00 között), vagy a +36 1 236-8051-es fax számon
 • – e-mailben az etika@alteo.hu címre,
 • – compliance bizottság titkárához, a +36 1 236-8050 telefonszámon és az compliancetitkar@alteo.hu e-mail címen, ha sem a Compliance menedzser, sem pedig az ALTEO Csoport etikai forró drót nem elérhető.

A bejelentések akár névtelenül is tehetők az internetes bejelentő rendszeren, e-mailen keresztül, amely az év 365 napján, heti 7 napon és napi 24 órán keresztül elérhető, amennyiben a vizsgálat megkezdődött, de két hónapon belül nem fejeződött be, a bejelentő és a bejelentett e-mailben értesítést kap a vizsgálat lezárásának várható idejéről. A bejelentő, a bejelentett, valamint a vizsgálatban részt vevő munkavállalók panasszal élhetnek a vizsgálattal kapcsolatban, amiről írásban értesíthetik a Compliance Bizottság titkárát, az ALTEO Csoport Compliance Bizottságnak kötelessége állást foglalni a vitás kérdésben, amiről tájékoztatnia kell a panasszal élő személyt.

   Kérjük válassza ki a csillagot.  Energiában gondolkodunk.

  FacebookTwitterLinkedIn