+36 1/236-8051
Központi Titkárság: +36 1/236-8050 - Energia kiskereskedelmi ügyfélszolgálat: +36 1/236-8054
Titkárság: info@alteo.hu - Ügyfélszolgálat: energia@alteo.hu

Az ALTEO Group Etikai Kódexe egy hasznos útmutató, amely tájékoztatja partnereinket a vállalatcsoport által képviselt és megkövetelt viselkedési normákról, illetve védelmet nyújt munkatársainknak. A dokumentumban összefoglaltuk cégcsoportunk alapvető etikai elveit, viselkedési és vállalati kultúránk sajátosságait, az érdekérvényesítés lehetőségeit, a prioritásokat és a felelősség egyes kérdéseit.

Az vállalatcsoport Etikai Kódexében megfogalmazott normáink a ma hatályos törvényeknél magasabb követelményeket támasztanak a vállalatcsoport munkavállalóival szemben, mert úgy ítéljük meg, hogy egyes esetekben az egyébként jogszabályba nem ütköző, jó szándékú cselekedetek is káros következményekkel járhatnak a vállalatra és munkavállalóinkra nézve.

Az olyan alapvető etikai elveken túl, mint az egyetemes emberi jogok védelme és tiszteletben tartása, a becsület, a bizalom, az emberség, a tolerancia és a felelősség kultúránk alapját képezik az olyan közösen vallott vállalati értékeink, mint a tisztesség, az elkötelezettség, a szakértelem, az eredményesség, a kiválóságra való törekvés, a fenntarthatóság és a jókedv.

A bejelentéssel fordulhat

 • ALTEO munkavállaló
  • – közvetlenül a vezetőjéhez,
  • – a compliance menedzserhez,
 • ALTEO munkavállaló és az üzleti partner
  • – postai levélben a 1131, Budapest, Babér út 1-5. címen,
  • – telefonon az Alteo Csoport etikai vonalán +36 1 236-8055 (munkaidőben hétfőn és szerdán délután 14:00-17:00 között), vagy a +36 1 236-8051-es fax számon
  • – e-mailben az etika@alteo.hu címre,
  • – compliance bizottság titkárához, a +36 1 236-8050 telefonszámon és az compliancetitkar@alteo.hu e-mail címen, ha sem a Compliance menedzser, sem pedig az Alteo Csoport etikai forró drót nem elérhető.

A bejelentések akár névtelenül is tehetők az internetes bejelentő rendszeren, e-mailen keresztül, amely az év 365 napján, heti 7 napon és napi 24 órán keresztül elérhető, amennyiben a vizsgálat megkezdődött, de két hónapon belül nem fejeződött be, a bejelentő és a bejelentett e-mailben értesítést kap a vizsgálat lezárásának várható idejéről. A bejelentő, a bejelentett, valamint a vizsgálatban részt vevő munkavállalók panasszal élhetnek a vizsgálattal kapcsolatban, amiről írásban értesíthetik a Compliance Bizottság titkárát, az ALTEO Csoport Compliance Bizottságnak kötelessége állást foglalni a vitás kérdésben, amiről tájékoztatnia kell a panasszal élő személyt.

Az Etikai Kódex az alábbi linken PDF formátumban letölthető:
ETIKAI KÓDEX
 
 

Milyen témában kíván bejelentést tenni?*


Kérjük, írja le a panaszát, maximum 5000 karakterben! (Mi történt? Hol történt? Ki volt érintve az ügyben?)


Ha csatolni szeretne egy file-t az üggyel kapcsolatban, kérjük, töltse fel!

Milyen kapcsolatban áll Ön a ALTEO-csoporttal?*


Anonim szeretne maradni az ügyben?*


Elérhetőség (Kérjük, adja meg, hogyan léphetünk kapcsolatba Önnel, ha kérdés merül fel panaszával kapcsolatban, illetve értesíteni szeretnénk a vizsgálat eredményéről)*