+36 1/236-8051
Központi Titkárság: +36 1/236-8050 - Energia kiskereskedelmi ügyfélszolgálat: +36 1/236-8054
Titkárság: info@alteo.hu - Ügyfélszolgálat: energia@alteo.hu

Compliance

Az ALTEO Csoport Compliance Programjáról

Az ALTEO Csoport életében 2015-ben bekövetkezett változások miatt, melyek jelentős növekedést és a korábbinál komplexebb üzleti tevékenységet hoztak magukkal, az év második felében elérkezett az idő arra, hogy kialakítsuk a vállalat csoport compliance programját.

A program kialakítása során, menedzsment szinten egyeztettük a compliance helyét a vállalati struktúrában, meghatároztuk a hatásköreit, feladatait, megalakult a compliance bizottság, vezetői önértékelések alapján elkészült a vállalat csoport kockázati térképe, a compliance vizsgálatok (összeférhetetlenség, üzleti partner ellenőrzés, etikai és compliance vizsgálatok) szabályozása és eljárás rendje és a program meghatározó részét képező első Etikai Kódex is.

A compliance program végrehajtása, a vállalat csoport első számú vezetőjének a felhatalmazása alapján a compliance menedzser feladata. Felelős a vállalati működés jogszabályoknak, belső szabályoknak és a vállalat etikai kódexének való megfelelés biztosításáért, az esetleges etikátlan, illegális vagy túlzott üzleti, munkabiztonsági kockázatot rejtő „nemmegfelelősségek”, a szabálytalanságok, a jogsértések kiszűréséért, a felelősségek megállapításáért, javító intézkedések kezdeményezéséért, az üzleti területek intézkedéseinek nyomon követéséért.

Az Alteo Csoport 2016. évi compliance jelentése az alábbi linken PDF-formátumban letölthető:
2016. ÉVI COMPLIANCE JELENTÉS

 

Az ALTEO Csoport Etikai Kódexéről

Az Etikai Kódex elkészítése során arra törekedtünk, hogy a hatályos jogszabályoknál magasabb, jól definiált, számon kérhető etikai elvárásokat, magatartási követelményeket fogalmazzunk meg úgy a magunk, a menedzsment, mint a munkavállalóink és üzleti partnereink irányába.

Célunk az volt, hogy egy mindenki által elfogadható és betartható Kódexet alkossunk, ami utat mutat számunkra az üzleti életben és világossá teszi a részvényeseink, az üzleti partnereink, a fogyasztóink és a külvilág számára, hogy elköteleztük magunkat az átlátható és tisztességes üzleti magatartás mellett.

Az általános etikai normák mellett, úgy, mint az egyetemes emberi jogok védelme és tiszteletben tartása, a becsület, a bizalom, az emberség, a tolerancia és a felelősség közös vállalati kultúránk alapját képezik az olyan közösen vallott értékeink is, mint a tisztesség, az elkötelezettség, a szakértelem és a kiválóságra való törekvés, a fenntarthatóság és jókedv.

Szándékunk szerint az Etikai Kódexünk a részvényeseink, az ügyfeleink, a partnereink, a versenytársaink számára az átgondoltság, a kiszámíthatóság és a tisztesség üzenetét közvetíti, amely egyértelmű versenyelőnyt jelent az ügyfél- és üzleti kapcsolatainkban is.

Tovább az Etikai Kódexhez >>